Tartalom


XCIX. ÉVF.                           2003. március                           1. SZÁM


 

Hajdú Mihály: Kommunikáció és identifikáció 1

Nemesi Attila László: Nyelvi szintek interakciója a műveltetésben: milyen jelentést hordoznak az alternatív esetragok? 9

Horváth László: Hibák és furcsaságok a határozottságbeli egyeztetésben 25

Éder Zoltán: Verseghy Ferenc "Ungarische Sprachlehre" című könyve - száznyolcvanöt év múltán 33

Kristó Gyula: Karold, Doboka, Keán és társaik 50

Pátrovics Péter: Az aspektus a lengyel és a magyar nyelvben: harmónia - diszharmónia 56

· Kisebb közlemények. Székely Gábor: A mérséklés kifejezésének eszközeiről a magyar nyelvben 65

Demján Adalbert: Félegyházi Tamás és Komáromi Csipkés György bibliafordításának kapcsolatáról 69

A. Molnár Ferenc: Korai adatok az igekötővel való felelésre 70

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kávássy Sándor: Országlakók, országlakosok. Szolgabíró 71 — Péter László: Rubicon 73 — Zoltán András: Farvíz 73

· Szemle. Tolcsvai Nagy Gábor: Kertész András két könyvéről 81 — Büky László: Aczél Petra - Bencze Lóránt, Mikor[,] miért[,] kinek[,] hogyan[?] - Hatékonyság a nyelvi kommunikációban 86 — Pelczer Katalin: Benczik Vilmos, Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben 90 — † Kiss Lajos: Benderli Gün - Gülen Yilmaz - Kakuk Zsuzsa - Tasnádi Edit, Magyar-török szótár 92 — Zsilinszky Éva: Mihály Benkő, On the Tracks of Friar Julian. Journeys across Mongolia 94

· Különfélék. H. Bottyánfy Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban 94

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 98. közgyűlése. 112 — Zaicz Gábor: Hajdú Pétertől búcsúzunk. 115 — Nyomárkay István: Kiss Lajos 80 éves. 118 — Kiss Jenő: Egy ritka szerkesztői jubileum. 120

· Nyelvtörténeti adatok. Hollós Attila: Szótörténeti adalékok 121

· Levélszekrény. Péter László írja 125

 

nyitólap