Tartalom


XCVIII. ÉVF.               2002. DECEMBER               4. SZÁM


Hasan Eren: A magyarok etimológiai szótáráról 385

Hegedűs József: A parakomparatív nyelv- és szószármaztatásról 395

S. Hámori Antónia: Melléknévi alaptagú szószerkezetek a középmagyar kori szövegeinkben 411

Szende Tamás: Meghasonlás és áthidalások a hangtanban 432

Jakusné Harnos Éva: A metaforák a nyomtatott sajtó politikai híreiben 442

Dömötör Adrienne: A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei 450

· Kisebb közlemények. Horváth Mária: Egy régi német diáknóta útja 461

· Szó- és szólásmagyarázatok. Berecz Ágoston: Cingár. 463 — Fehértói Katalin: Gondolatok az Árpád-kori Egirih és Ruhtuk személynevekről. 465 — A. Molnár Ferenc: Balassi- és Zrínyi-magyarázatok 470

· Élő nyelv. Szabó József: Változó tájszótárak — változatlan megítélés. 473 — Zelliger Erzsébet: „Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere”. 12. Élőnyelvi Konferencia 477

· Szemle. Juhász Dezső: Benkő Loránd, Az ómagyar nyelv tanúságtétele. 478 — Markó Alexandra: Éltető anyanyelvünk. 482 — Gerstner Károly: Tamás Forgács, Ungarische Grammatik. 486 — Kara György: Futaky István, Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar—magyar kapcsolatok kérdéséhez. 491 — Gecső Tamás: Békési Imre, Osztatlan filológia 497

· Különfélék. Kesztyüs Tibor: Kőrösi Csoma Sándor kézírásos szövege Göttingenben. 499 — Bernard Le Calloc’h: Ki volt Kőrösi Csoma Sándor első tibeti tanára? 502

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: Temesi Mihály-emlékülés és -könyvbemutató az Ormánságban 508

· Nyelvtörténeti adatok. Bánki Judit: Wittnyédy István leveleskönyvéből 509

  nyitólap