Tartalom


XCVIII. ÉVF.               2002. SZEPTEMBER               3. SZÁM


Benkő Loránd: A székely néprésznév ómagyar történetéhez 257

Horváth László: Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája 265

Rácz János: Növényneveink a nyelvújítás korában 282

Pelczer Katalin: Egy archaikus népi imafajta szövegtipológiai értelmezése 294

Gecső Tamás: A nyelvleírás határmezsgyéjén: társadalomtudomány vagy természettudomány? 300

Szépe Judit: Szegmentális hangtani egységek jegyösszetétele és afáziások hanghelyettesítései 305

Csernicskó István: A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? 313

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Németh László névvilága 321

· Kisebb közlemények. Fekete Csaba: Az Öreg graduál első zsoltárának forrásáról 329

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kávássy Sándor: Szólásmagyarázatok. 335 — Kun Péter: Néhány kun eredetű családnév. 336 — Péter László: Elviszi a balhét 342

· Élő nyelv. Okamoto Mari: Magyar anyanyelvű gimnazisták viszonya nyelvjárásukhoz és a köznyelvhez 342

· Szemle. Dezső László: Általános és egybevető nyelvészeti megjegyzések Székely Gábornak „A lexikai fokozás” című könyvéről. 355 — Hegedűs Andrea: Szilágysági nyelvatlasz. 358 — Zimányi Árpád: Adamikné Jászó Anna szerk., A magyar olvasástanítás története. 360 — Bölcskei Andrea: Hoffmann István szerk., Onomastica Uralica. Selected bibliography of the Onomastics of the Uralian languages 1a—1b 363

· Különfélék. Kovács Zsuzsa: F. Fráter munkái: a Kazinczy-kódex és a Tihanyi-kódex 364

· Társasági ügyek. Keresztes László: Rédei Károly 70 éves 381

  nyitólap

Levélszekrény. Hárs József írja. — A szerkesztő írja. — Futaky István írja. — Varga Zsolt írja 000