Tartalom


XCVIII. ÉVF.               2002. MÁRCIUS               2. SZÁM


Békési Imre: Deme László mondatszemléletéről 129

Mokány Sándor: Gondolatok egy “magyaros” tájszótár kapcsán 133

Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése a szegedi tájnyelv szókészletében 140

Hegedűs Attila: Változó szókészlet — változatlan tájszótárak 147

Elekfi László: Magyar grammatika — és ami utána következhet 155

Bańczerowski Janusz: Kategóriák, kategorizáció és a szavak mögött rejlő világ (világok) 165

Pete István: A nyelvi modalitás három fő típusának hierarchiája a magyarban 173

P. Lakatos Ilona — T. Károlyi Margit: Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján 191

Hakan Aydemir: Kun-kipcsak elemek a moldvai csángó nyelvjárásban 198

· Kisebb közlemények. Vörös Éva: Az Origanum vulgare elnevezései a magyarban 211

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kicsi Sándor András: Emhákázik. 215 — Mizser Lajos:Tic(c)e. 216 — A. Molnár Ferenc: Arany János- és Zrínyi-kommentárok. 217 — Péter László: Begyűrűzés 219

· Szemle. Szathmári István: Géza Bárczi, Geschichte der ungarischen Sprache. 219 — Fábián Pál: Loránd Benkő, Le basi della linguistica storica. 222 — Pusztai Ferenc: Gerstner Károly, A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. 222 — Voigt Vilmos: Daniel Abondolo, A Poetics Handbook. Verbal Art in the European Tradition. 225 — Farkas Tamás: Kováts Dániel, Az abaúji Hegyköz helynevei. 228 — Tátrai Szilárd: Büky László, Egy vers szóhasználati háttere. 231 — Tatár Béla: Egy hiánypótló mű megjelenéséhez 234

· Különfélék. Borzsák István: Gombocz Zoltán mellszobrának felavatására. 236 — Harmatta János: Gombocz Zoltán mellszobra előtt. 240 — Kosáry Domokos: Gombocz Zoltán emlékezete. 240 — Horváth Mária: Egyetemi tankönyvek — tegnap és ma. 242 — Szabó József: Nyelvjáráskutatók nemzetközi konferenciája Würzburgban. 244 — A szerkesztőség közleménye 247

· Társasági ügyek. Szabó Zoltán: Búcsú Máté Jakabtól. 248 — S. Hámori Antónia: Hexendorf Edit emlékének. 249 — Hajdú Péter: A 70 éves Róna-Tas András köszöntése. 250 — Magyar Nyelvtudományi Társaság: Pályázati felhívás 250

· Nyelvtörténeti adatok. Bánki Judit: Wittnyédy István levele Kövesdy Pálnak 251

· Levélszekrény. Hárs József írja. 252 — A szerkesztő írja. 253 — Futaky István írja. 253 — Varga Zsolt írja 254

  nyitólap