Tartalom


XCVIII. ÉVF.               2002. MÁRCIUS               1. SZÁM


 

Nyomárkay István: Nyelvi helyzetkép déli szomszédainkról 1

Elekfi László: Magyar grammatika — és ami utána következhet 11

Bokor József: Magyar dialektológia 33

Kenesei István: Hányféle igazság van? 39

Szathmári István: A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif című költeményében 49

Dömötör Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején 56

· Szó- és szólásmagyarázatok. Baski Imre: Lube. Egy stájerországi kun telepes nevéhez. 74 — Kávássy Sándor: Két szólásmagyarázat 77 A. Molnár Ferenc: Szemöldök. 78

· Nyelvművelés. Kapronczai Katalin: Orvosok és természettudósok szerepe a nyelvművelésben a XVIII. századi Magyarországon 79

· Szemle. Juhász Dezső: Szathmári István, A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. 84 — Stachó László: Adrian Pilkington, Poetic effects. A relevance theory perspective. 88 — Büky László: Két nyelvtudományi számvetésről. 91— B. Gergely Piroska: A. Molnár Ferenc, Két régi magyar ima az oltáriszentségről. 95 — Bodó Csanád: Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról 98

· Különfélék. Fodor István: †Wurm István (1922—2001). 102Nyomárkay István: Hadrovics László emléktáblájának leleplezése 103

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: Benkő Loránd köszöntése a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 80. születésnapján. 106 — Kovács Sándor Iván: Benkő Loránd köszöntése a Magyar Irodalomtörténeti Társaság nevében. 110 — Kósa László: Benkő Loránd köszöntése a Magyar Néprajzi Társaság nevében. 110 — Benkő Loránd: Válasz. 111 — Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 97. közgyűlése. 112 — Balogh Lajos: Penavin Olga (1916—2001). 116Keszler Borbála: Deme László köszöntése. 118 — Balázs Géza: Wacha Imre hetvenéves. 120 — Fábián Pál: Bencédy József nyolcvanéves 122

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Közép-Szolnok megyei tájnevek Pesty Frigyes helynévtárából 124

· Levélszekrény. Juhász Dezső írja 125

  nyitólap