Tartalom


XCVII. ÉVF.               2001. DECEMBER               4. SZÁM


 

Siptár Péter: Három felemás magyar mássalhangzó 385

Vértes Edit: Az előmagyar mássalhangzók fejlődésének néhány problémája 405

Gécseg Zsuzsanna: A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról 423

Székely Gábor: A lexikai fokozás a magyar nyelvben 432

Benő Attila: Kölcsönszó és jelentésmező-módosulás 446

Fehértói Katalin: Árpád-kori személynevek olvasatainak megbízhatóságáról 460

C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál nyelvtanának terminusairól 467

· Kisebb közlemények. Móricz Eszter: A magyar és halha mongol nyelv ikerszavainak egybevetéséről. 479 — Thész Dóra: Adatok egy hódoltsági török személynév továbbéléséhez Nagytétényben 484

· Szó- és szólásmagyarázatok. Borzsák István: Dézentor és társai. 487 — Büky László: Jungáta. 489 — Kávássy Sándor: Szemet szemért, fogat fogért. 491 — Beléállt a benga 491

· Nyelvművelés. Gyarmati Imre: Jurt vagy jurta? 492

· Szemle. Mártonfi Attila: A magyar nyelv az informatika korában. 493 — Zelliger Erzsébet: Sándor Anna, Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. 497 — M. Nagy Ilona: A régi finn irodalmi nyelv szótára. 501 — Nagy L. János: Könyv az osztatlan (és oszthatatlan?) filológia professzorának  505

· Társasági ügyek. Benkő Loránd: Hasan Eren köszöntése. 509 — Herman József: Kiefer Ferenc hetvenéves  510

  nyitólap