Tartalom


XCVI. ÉVF.                             2000. március                            1. SZÁM


 

Gósy Mária: Állandóság és változás a beszédben 1

Kertész András: A szabálykövetés mint tudásszociológiai probléma 14

Békési Imre: Az érvelés okozati—oki láncolódása 27

Bańczerowski Janusz: A kategorizáció és a jelentés a kognitív nyelvelméletben 35

Juhász Dezső—Radványi Péter—Vékás Domokos: Egy dialektológiai adatbázis és elektronikus prezentációs rendszer alapvetése 47

Király Péter: Gondolatok a kalandozásokról 59

Szathmári István: Németh László költői nyelvéről 68

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor művészi névhasználatáról 74

· Kisebb közlemények. Borzsák István: Nyelvi energia? 81

· Nyelvművelés. H. Tóth Tibor: Észrevehetők/észrevehetőek avagy „nem vehetőek észre”? 82

· Szemle. Lőrinczi Réka: Jakó Zsigmond, Erdélyi okmánytár. 89Bakró-Nagy Marianne: D. Abondolo (ed.), The Uralic Languages. 97Fehértói Katalin: Ördög Ferenc, Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745—1771). 101Mátai Mária: Szombathelyi tudós tanárok 107

· Különfélék. Szabó József: Nyelvek és nyelvjárások Svájcban 109

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 95. közgyűlése.120Róna-Tas András: Búcsú Schütz Ödöntől. 124A Magyar Nyelvtudományi Társaság közleménye 126

· Nyelvtörténeti adatok. Terbe Erika: A Batthyány család levelesládájából 126

 

nyitólap