Stellvertretenden Durstenden: MANIFEST, 1984
Secondary Thirsters: MANIFESTO, 1989
GAZDÁLKODJ OKOSAN! 1989
Döbling 1988
a hejettes szomlyazók tudatfelszabadító hadműveletei 1986
hejettes szomjazók vs. lódz kaliska 1989
hejettes szomjazók: körfűrész-kör, 1992
a Hejettes Szomjazók
1990-ben, a berlini East Side Galériában készített akciófestményének rekonstrukciója,
avagy a H.Sz. újra Berlinben  / 2009.07.29. Berlin
Stellvertretende Durstenden:
wir haben versucht FARBE über die Mauer hinübergelangen zu lassen 1990/2009
Hejettes Szomjazók / Virrasztás performansz találkozó, Dunaújváros, 1990
Beöthy Balázs
elek is (Kada)
Fekete Balázs
tibbi
KIÁLTVÁNY
Helyettes szomlyazók, 1984
 

Ezen helyettes szomjazók köre heterogén, nem végleges és nem is törekszik véglegességre, nem intézmény, nem következetes, nincsen profilja, alkalmi akciókra épül (kiállítás, felavatás, felolvasás, pályázat, hangverseny, depresszióestek, , , érzelmi máshová, sorsszépítő szerek) a programok nem rendszeresek, a társaság adminisztratív szempontból nem rendez semmit, öncenzúra-ellenes, a társaság működése jogilag rendezett? A tagok és nem tagok között lényeges különbség nincsen, konkrét tagok jelzése csak adminisztratív szempontból fontos, a tagok közt nincsen semmilyen erőszakolt szellemi egység vagy egyetértés,
Állandó és deklarált a széthúzás, klikkek, frakciók, a művészeti egyesülés nem műsorközpontú, nem műközpontú, nem ismeri el a szellemi tulajdont, és nem pártolja a szellemi tettet, a társaság pártolja a semmittevést és a közös unatkozást; a stúdió profilja, hogy felszabadítson, tagjai művészi és emberi öntudatát erősítse, illetve érvényesülését (karrierjét) elősegítse, a stúdió keressen pénzt, igyekezzék tagjai és nem-tagjai megélhetését biztosítani; legyen nyájszellem, és minden jó, ami ezzel jár; a stúdió hivatalos fórumokon képviseltesse magát?
Fontosabb szavak a stúdió munkatervéből:
Ötlet, spontaneitás, unalom, semmit-tevés, ellentmondás, belső ellentmondás, közösség, közösség-ellenesség, törekvés, lemondás, kegyelem, erőszak; a stúdió beszélgetés- illetve megbeszélés-ellenes, a jövőben nem beszél meg semmit, nem egyeztet, nem szervez, nem teher. pártolja a konkrét és egyszerű dolgokat, illetve talán még azokat a leginkább; ötleteket vet fel, elfogadja vagy elveti ezeket igennel vagy nemmel, de nem indokol, nem minősít, nem elemez, nem rendszerez stb.
Leírom azt, hogy MI. Ez jelentheti azt is, hogy mi, az Éreztető Nagyhatalmak alattvalói. Mi, az Éreztető Ipar céltáblái. Jelentheti azt is, hogy mi, az Éreztető Nagyhatalmak ellenlábasai. Mindenki lehet az éreztető nagyhatalmak ellenlábasa. Büntetlenül?


.
Strand / hőélvező akció (1988 január, FMK Fekete kiállítóterem, foto: Halas)
KIÁLTVÁNY
Hejettes szomjazók, 1989

Ezen Helyettes Szomjazók köre egységes, a hivatalos képzőművészeti közéletbe történt integrálódás során működése intézményszerűvé vált. A műsorszórás (és szerkezet) keretein belül – a számára adódó – szerepet következetesen és rendszeresen betölti. A hajdanvolt önképzőkörszerű, összművészeti társulás tevékenysége a hivatalos, sokszor protokolláris, állami kiállításokon való részvételre szűkült.
A csoport hat tagból áll, ezek rutinná vált öncenzúrát gyakorolnak.
Bizonyos karriert magunkénak tudhatunk, azonban a tagok közötti fő összetartó erő még ma is a feltételezett jövőbeni érvényesülés hite. A csoport ugyanis, bár már keresett bizonyos pénzt az évek során, ez az anyagi erő azonban oly csekély mértékű, hogy tagjai megélhetését nemhogy nem fedezi, de még a művészeti tevékenység folytatásához sem nyújt kielégítő fedezetet.
A csoport beszélgetés-, illetve megbeszélés-ellenessége sajnos oda vezetett, hogy a tagok közötti kapcsolat elsorvadt. A tagság találkozói, a korábbi elmélyült és emelkedett együttlét után, ma már kizárólag adminisztratív ügyek intézésére korlátozódnak. Ennek megfelelően ezek légköre hivatalossá, kevésbé önfeledté, oldottá, egyre inkább diplomatikussá vált.
A csoport az Éreztető Ipari Nagyhatalmak ellenlábasából, azok hűséges kiszolgálója lett. Mindenki lehet az Éreztető Nagyhatalmak kiszolgálója, s ezért nemhogy büntetés, de jutalom járt, esetünkben is.

.

MANIFEST
Stellvertretende Durstenden, 1984

Der Kreis dieser Stellvertretenden Durstenden ist heterogen, nicht entgültig und strebt auch keine Institution, ist nicht konsequent, hat kein Profil, er beruht auf okkasionellen Aktionen (Austellung, Einweihung, Lesung, Preisausschreiben, Konzert, Depressionsabende, , , Anderwohin des Gefühls, Schicksals-schönheitsmittel) die Programme sind regelmassig, die Gesellschaft veranstaltet aus adminisrativen Geischtpunkt nichts, aber auch gar nichts, sie ist gegen die Selbstzenzur, das Wirken der Gesellschaft ist rechtlicht geregelt?, zwischen den Mitglidern und den Ohnegliedern ist kein wesentlicher Unterschied, das Anzeigen konkreter Mitglieder ist nur administrativ von Belang, unter den Mitgliedern gibt es überhaupt keine forcierta geistige Einheit und kein Einverständnis,
Die Uneinigkeit, die Cliques, die Fraktionen sind permanent und deklaiert, die künstlerische Vereinigung ist nicht programm-zentrisch, ist nicht werkzentrisch, sie erkennt, kein geistiges Eigentum an, sie nimmt keine Partei für geistige Tat, die Gesellschaft unterstützt das Nichtsun und die Gruppenlangeweile
Es gehört zum Profil des Studios, da es freimacht, da es das künstlerische und menschliche Bewusstsein seiner Mitglieder soll Geld verdienen, es soll bemüht sein, für die Existenz seiner Mitglieder und Unmitglieder zu sorgen.
Es soll ein gemeinzahmer Geist walten, und alles Gute, was damit zusammenhängt das Studio soll sich an offiziellen Foren vertreten lassen?
Wichtiegere Wörter aus dem Arbeitsplan des Studios:
Idee, Spontanität, Langeweile, Nichtstun, Widerspruch, innerer Widerspruch, Kolletivitätsfeindlichkeit, Ambizion, Verzicht, Gnade Gewalt
Das Studio ist gesprächs- und verabrendungsfeindlich für die Zukunft wird nichts verabredet und nichts organisiert, sie ist keine Last es unterstützt die konkrete und einfache Dinge bzw. die jenigen vielleicht noch am meistens es bringt Ideen hervor, nimmt diese an oder verwirft sie mit Ja oder Nein, aber es argumentiert nicht es qualifiziert nicht es analysiert nicht es systematisiert nicht usw. ich schreibe das Wort: WIR kann einerseits bedeuten, WIR, die Untertanen der Gespenstigen Gro machte, WIR, die Zielscheibe der Fühlbaren Industrie. Das kann auch bedeuten, WIR die Kontrahenten der Gespenstigen Gro machte. Jeder kann Kontrahent der Gespenstigen Gro machte werden. Ungestraft?

.
Farbe Übertrag (East Side Gallery GDR, foto: Rita May)

MANIFESTO
Secondary (substitute) thirsters, 1989

This circle of Substitute Thirsters is unified and during the integration to the official art-life its a work became institutional. It plays consequentley and steadily its possible parts presenting themselves within the frame of broadcast and programme structure. The former autodidact and generalart society has been constricted to participation on official often protocollar state exhibitions.
The group has six members exercising routinissh sefl-censorship.
We have had a certain career butthe main cementing force among the members is still the belief in a hypotethic future success. The group has earned some money during the years but this material strength is so inconsiderable that far from covering the requirements of the members it does not provide cover for thepursuance of artistic work.
Unfortunately the anti-conversationality and anti-consultationality of the group led to a consumption of connections among the members.
Now the members meetings, after the former absorbed and elated being together are confind to conduct administrative things only. Owing to that the atmosphere of meetings became official, less enthusiastic and free but more and more diplomatic.
The group from an opponent of the Makefeel Industrial Greatpowers became a servant of them. Everybody can be a servant of the Makefeel Industrial Greatpowers and this as in our case resulted not punishment but reward.