image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1999/3. dot1.gif
rule.gif
8. évfolyam

 

ÚJ MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK

Chris Lorenz: A történelmi művek jellege (Magyarics Tamás) 3

G. Baudy: Az antik vallás antropológiai értelmezése (Gesztelyi Tamás) 5

B. N. Mironov: A társadalmi szervezet Oroszországban (XVII–XX. század) (Kurunczi Jenő) 8
 
 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Uwe Wesel: A jog világtörténete (Szabó Béla) 13

Fréderic Rouvillois (szerk.): A jog francia szemmel (Takács Tibor) 18

Florin Constantiniu: A román történelem újabb áttekintése (Lipcsey Ildikó) 22

Je. F. Smurlo: Oroszország története (Sz. Bíró Zoltán) 27

Az Aranygyapjas Rend története (Rozsnyai Jenő) 33

Olga Vjacseszlavovna Pavlenko: A pánszlávizmus változatai (Niederhauser Emil) 36

Ivancsó István: A máriapócsi kegyhely 39
 
 

ÓKOR

Andrew Erskine: Az alexandriai Museion és Könyvtár (Farkas Nikoletta) 49

A. R. Birley: Római császárok a II. század első felében (Havas László) 52

Margaret Malamud: Az ókori Róma és a fogyasztói társadalom (Hegedűs Tímea) 58
 
 

KÖZÉPKOR

Török Gyula: Egy avarkori temető (Halimba) (Erdélyi István) 62

Klaus Herbers: IV. Leó pápa (Pósán László) 64

Hermann Lange: A középkori glosszátorok (Szabó Béla) 67

Lothar Kolmer: A késő középkori városi bűnözés (Bató Szilvia) 73
 
 

KORA ÚJKOR

Hans Bots–Françoise Waquet: Az irodalmárok „köztársasága” (Kun Tibor) 76

Rebecca Gates-Coon: Az Esterházy-birtokokról (Peter I. Hidas) 80

A. B. Kamenszkij: Nagy Katalin (Niederhauser Emil) 82
 
 

XIX. SZÁZAD

John F. Wilson: Brit vállalkozói kultúra és vállalkozástörténet (Pogány Ágnes) 84

Thomas Krause: A hannoveri büntető törvénykönyv (1840) (Bató Szilvia) 90

Liviu Maior: Újabb könyv az 1848–1849-es évek román–magyar viszonyáról (Egyed Ákos) 92

Leonore Davidoff: Szolga és feleség a XIX. századi Angliában (Kiss Angelika) 98
 
 

XX. SZÁZAD

A. K. Szokolov (szerk.): Az orosz nép hangja, 1918–1932 (Sinkovicz István) 102

Jaromir Balcar: Az 1919–20. évi csehszlovák földreform (Szántó Mariann) 107

Ian Kershaw: Hitler (Rozsnyai Jenő) 116

Szergij Tkacsov: A lengyelek kitelepítése Szovjet-Ukrajnából, Ternopoli megye (1944–46) (Udvari István) 119

O. V. Hlevnyuk: A Politbüró (Sinkovicz István) 122

Vlagyimir Alekszandrovics Nyevizsin: A Szovjetunió és a támadó háború 1941-ben (Kolontári Attila) 126

Gian Antonio Stella: Trivenetó próbája 1945 után (Pankovits József) 134

A hidegháború kialakulása. A Kennan–Lukacs levelezés (Fodor Mihályné) 138

John Lewis Gaddis: A hidegháború első szakasza (Barta Róbert) 157