image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1999/2. dot1.gif
rule.gif
8. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Joël Bonnemaison: Pirogok és emberek – egy csendes-óceáni szigetcsoport története (Kun Tibor)  3

A szerb történetírás enciklopédiája (Szerk.: Sima Ćirković – Rade Mihaljčić) (Pál Tibor) 9

Andreas Osterhaus – Sonja Dehring: Madagaszkár a gyarmati korszakban (Rozsnyai Jenő)            12

Karl Kaser: A horvátországi Krajna 1991-ben (Sipőcz László)        15

Lucian Boia: A román történelmi tudat (Dragan Traian)    22

Az osztrák kitüntetések (Szerk: Johann Stolzer és Christian Steeb) (Sipőcz László)           28

 

MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK

A mikrotörténelem hozadéka (Timár Lajos) 35

 

ÓKOR

Kurt A. Raaflaub: Volt-e trójai háború? (Tóth Orsolya)      37

Edward E. Cohen: Vagyonos rabszolgák az ókori Athénban (Sáry Pál)     42

M. M. Sage: Tacitusról (Hegedűs Tímea)      44

 

KÖZÉPKOR

R. Sz. Bagautgyinov–A-V. Bogacsov–Sz. E. Zubov: Az ősbolgárok (Erdélyi István)       48

Hriszto Dimitrov: A középkori bolgár-magyar kapcsolatok (Darkó Jenő)  50

Wolfgang Schmid: Kutak a középkorban (Pósán László)    61

Prédikáció és a keresztes eszme propagandája (Györkös Attila)       67

Az inkvizíció problémái (Szabó Tamás)        76

Roger Lockyer–Dan O'Sullivan: A Tudorok korszaka (Aszalós Éva)          80

L. Je. Morozova: Borisz Godunov, az első választott cár az orosz trónon (Bodnár Erzsébet)            84

 

KORA ÚJKOR

A spanyol carlismo (Szerk.: Stanley G. Payne) (Anderle Ádám)      90

 

XIX. SZÁZAD

Hans Medick: Könyvek egy délnémet faluban (1748–1820) (Margitics Andrea)   94

Patrice Bret: Napóleon egyiptomi expedíciója (Kisérdi Viktória)    99

Amazónia kolonizációja (Szerk.: Pilar García Jordán és Núria Sali i Vila) (Tóth Ágnes)            101

Giancarlo Cogoi: Az olasz risorgimento és az Olasz Királyság történetének alapvonásai (1815–1914) (Bodnár Erzsébet)        104

Wolf D. Gruner: Az egyesült Európa gondolata, XIX–XX. század (Kun Tibor)   108

 

XX. SZÁZAD

Fiona Venn: Olaj és diplomácia (Abu Salem Abdel Naser)  113

Antti Kujula: Orosz politika a Finn Nagyhercegségben (1907–1914) (Erdélyi Pálma)            117

Manuel Azaňa: „Az elrabolt füzetek” (Harsányi Iván)        119

Terry Martin: A szovjet etnikai tisztogatások története (Fodor Mihályné)  123

Jochen Laufer: A Szovjetunió és a német valutakérdés (1944–1948) (Szántó Mariann)            132

Dušan Nečak: Határvita és propaganda (Szlovénia 1946–47) (Szilágyi Imre)         138

Winfried Heinemann – Norbert Wiggershaus: Az 1956-os esztendő (Gosztonyi Péter)            141

Kieran Williams: A prágai tavasz (Magyarics Tamás)          144

Jordánia külkereskedelme 1980–1992 (Abu Salam Abdel Naser)    149

Magyarország a meghívástól az integrációig (Niederhauser Emil)   151