Klió 1999/1.

8. évfolyam

 

Új elméleti megközelítések

Robert O. Paxton: A fasizmus szakaszai (Niederhauser Emil) 3

Peter Burke: Az Annales-iskola (Tózsa Rigó Attila) 6

Zbigniew Brzezinski: Eurázsia geostratégiája (Mező Ferenc) 12

Összefoglalások

R. G. Szkrinnyikov: Ruriktól Nagy Péterig (Makai János) 17

V. N. Csaksov: Romanovok voltak-e a Romanovok? (Bodnár Erzsébet) 23

Ferdinand Opll–Karl Rudolf: Spanyolok és osztrákok (Anderle Ádám) 29

A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság (Pál Tibor) 34

Horst Haselsteiner: A Balkán történelmi többlete (Sipőcz László) 37

Michal Barnovský, Ján Carnogurský etc.: A szlovák külpolitikai gondolkodás története (Hamberger Judit) 46

Maria Luiza Marcílio: Elhagyott gyermekek Brazíliában (Szilágyi Ágnes Judit) 55

Ókor

D. Boedeker (szerk.): Trója: mítosz és valóság (Takács Levente) 58

R. Ross Holloway: Róma falai (Soltész Márk) 65

Rigobert W. Fortuin: Sport az augustusi Rómában (Gedeon Magdolna) 68

S. J. Harrison: Róma megmenekülése (J. Kovács Krisztina) 73

Christine Trzaska–Richter: A germánok római szemmel (Szögedi Gabriella) 78

David Woods: Konstantinápoly szaracén védői 378-ban (Orosz Ágnes, Czövek Zoltán) 81

Középkor

V. Ja. Petruhin–D. Sz. Rajevszkij: Az oroszországi népek az őskorban és a kora középkorban (Erdélyi István) 84

Bryce Lyon: A középkori vadászat (Niederhauser Emil) 88

Gabriella Schubert: Markó királyfi nyomában (Sipőcz László) 90

Antonio Fontán–Jerzy Axer: Spanyol-lengyel kapcsolatok a XVI. században (Giró-Szász András) 100

Feridun M. Emecen: Az 1598-as váradi hadjárat oszmán forrásai (Dávid Géza) 105

XIX. század

Paul Schroeder: A Szent Szövetség hatalmi rendszere (Sarnyai Csaba Máté) 108

Szatmár és Szilágy megyék 1944 és 1950 között (Szerk.: Viorel Ciubota, Gheorge Lazin etc.) (Szász Zoltán) 112

Teodor Pavel: A cári Oroszország és a vilmosi Németország között (Csetri Elek) 115

Dan Berindei: Az 1848-49-es román forradalom (Egyed Ákos) 121

XX. század

A. M. Anfimov: Sztolipin reformjai és történelmi hátterük (Kurunczi Jenő) 125

F. A. Gajda: A februári forradalom és az Állami Duma (Lakatos Judit) 130

Aydin Babuna: A boszniai muzulmánok nemzeti fejlődése (Sipőcz László) 133

Irina Livezeanu: A román kultúr-nacionalizmus (Lipcsey Ildikó) 141

Jaroslav Boček: A cseh kérdés vetületei (Hamberger Judit) 145

Georg Kreis: Svájc és a menekültek (1933-1945) (Barabásné dr. Deme Zsuzsa) 154

Joseph Canal: Franciaország katonapolitikája Afrikában (Kun Tibor) 158

Efstathios T. Fakiolas: Kennan Hosszú Távirata és az NSC–68-as memorandum a hidegháború korszakából (Fodor Mihályné) 161

Horváth Gyula: A latin-amerikai populizmus (Rozsnyai Jenő) 167