Klió 1998/3.

7. évfolyam

 

Új elméleti megközelítések

Jacques Le Goff–Jean-Claude Schmitt: Vélemények és viták a francia középkortudomány háború utáni fejlődéséről (Györkös Attila)        3

Kultúra és történelem a szlávok világában. Szerk.: I. I. Szvirida (Niederhauser Emil)    13

L. N. Titova: A történelem szerepe a XVIII–XIX. századi cseh kultúrában (Niederhauser Emil)            19

A társadalomtörténet bécsi útjai (Szerk.: Ft. X. Eder–P. Feldbauer–E. Landsteiner) (Halmos Károly)            23

 

Összefoglalások

Anne Stamm: Afrika a gyarmatosítás előtt (Kun Tibor) 37

Ekkehard Völkl: Románia története (Miskolczy Ambrus)         42

A szomszéd rétje... Ibero-Americana Pragensia 1996 (Szerk.: Josef Opatrný–Simona Brinková) (Rozsnyai Jenő)           47

F. N. Roldán–J.-L. Guereńa: A prostitúció története Spanyolországban (Anderle Ádám)        51

 

Ókor

Pierre Sineux: Asklépios (Vízkeleti Erzsébet)   58

Franz Fischer–Jörg Heiligmann: A Tacitus-kori germánok (Kiss Sebestyén)     62

Janos Fedak: Valóban Gorsium volt-e a pannóniai császárkultusz központja? (Tóth Orsolya)  65

 

Kora újkor

A. Sz. Lavrov: Egy XVII. századi orosz “nyugatos”, Vaszilij Golicin herceg (Bodnár Erzsébet)            68

Olivier Pétré-Grenouilleau: Néger rabszolgakereskedelem (Kun Tibor)            73

Alejandro Vargas Gonzalez: A cigányok Spanyolországban a Bourbonok idején (Rozsnyai Jenő)            78

A. V. Kovalcsuk: Az orosz textilipar a XVIII. században (Kurunczi Jenő)       81

I. V. Kurukin: Anna Leopoldovna (Bodnár Erzsébet)   85

Michael Kwass: Az adófizetők királysága – a XVIII. századi Franciaország (Fodor Mihályné)            88

 

XIX. század

Sz. Sz. Szekirinszkij: Az oroszországi reformerek (Kurunczi Jenő)       95

Guido Rupignič: Foglalkozása: összeesküvő (Pete László)        100

 

XX. század

Az orosz liberalizmus a századelőn (Szerk.: D. B. Pavlov és V. V. Selohajev) (Lakatos Judit)            104

Barbara Alpern Engel: Élelmiszer-lázadások Oroszországban az I. világháború idején (Fodor Mihályné)         108

Magyarország és a magyar kisebbségek (Szerk.: Andrew Ludanyi) (Arday Lajos)      114

Polgárság és polgári társadalom Szlovákiában (Szerk.: Elena Mannová) (Halmos Károly)            121

Epizódok Spanyolország történetéből – két kötetben (Zalai Anita)       128

Andrzej Paczkowski: Lengyelország történetének fél évszázada 1939–1989 (Révész László)            138

Tamara Griesser-Pečar: Az egyház helyzete Szlovéniában 1941 és 1947 között (Szilágyi Imre)  141

Az ellentmondásos 1940-es évek (Szerk.: David Rock) (Szilágyi Ágnes Judit) 145

Egy államjogász a forradalmi átalakulások idején: Gerhard Anschütz (1867–1948) (Szabó István)  148

Xavier de Christen: A Francia Unió és Indokina (Kun Tibor)   151

Giuseppe de Lutiis: A jelenkori olasz titkok és titkosszolgálatok (Pankovits József)      153

Fókuszban: Kelet- és Közép-Európa. Tranzitológiai munkák spanyol nyelven (Harsányi Iván)            159