Klió 1998/2.

7. évfolyam

 

A történettudomány története

Lucian Hölscher: Az új „annalisztikus” történetírás (Magyarics Tamás) 3

Raymond Martin: Haladás a történettudományban (Magyarics Tamás) 10

 

Új elméleti megközelítések

Alastair J. Reid: Osztályok és identitás (Gyáni Gábor) 15

Manuela Thurner: Az amerikai feminista történelem elméletei és paradigmái (Magyarics Tamás) 21

Klaus Heitmann: Imagológia (német–román tükör) (Stelian Mândruţ) 25

Lucy Riall: A risorgimento (Pete László) 29

 

Összefoglalások. Áttekintések

Petar Vučić: Egy horvát geopolitikus tanulságos könyve és veszélyes gondolatai (Szilágyi Imre) 35

Jacek Kolbuszewski: Lengyelország határai (Schmidt Andrea) 40

Dušan Kovač: Csehek és szlovákok viszonya a történelemben (Hamberger Judit) 44

 

Őskor

A. I. Martinov: Régészet (Erdélyi István) 50

V. Sz. Tyitov: Neolitikum a Kárpát-medencében (Erdélyi István) 52

 

Ókor

Myles McDonnel: Írtak és másoltak-e saját kezűleg az előkelő rómaiak? (Hegedűs Tímea) 56

M. Junkelmann: A római katonák élelmezése (Gesztelyi Tamás) 59

Maria Aurora von Hase Salto: Augustus mauzóleuma (Kiss Sebestyén) 63

Theodor Kissel: A Kr. u. 235. esztendő február-márciusa (Girászin János) 67

 

Középkor

V. P. Susárin: A korai magyar történet – orosz szemmel (Erdélyi István) 69

A. T. Jotischky: Szent Gellért és az első keresztes háború (Györkös Attila) 76

V. A. Kucskin: Alekszandr Nyevszkij (Kurunczi Jenő) 81

Franco Cardini: A zöld szín története és titkai (Pete László) 85

S. C. Rowell: Litvánok a nyugati királyi udvarokban, 1316–1400 (Fodor Mihályné) 87

 

Kora újkor

Jiří Pelan: Petrarca recepciója Csehországban (Kiséry Zsuzsanna) 92

Penelope J. Corfield–Francis Bremer: Vallási pluralizmus a György-kori Angliában (Aszalós Éva) 94

 

XIX. század

A londoni ipar szerepe a XIX. század első felében (Timár Lajos) 97

Michelle Perrot: 1848: a nők forradalma (Vadász Sándor) 99

W. D. Rubinstein: Az ipar hanyatlása Nagy-Britanniában? (Timár Attila) 102

Branko C. Šuštar: Alsó Šiška, Ljubljana elővárosa (Szilágyi Imre) 108

 

XX. század

Stelian Mândruţ: Az erdélyi Román Nemzeti Párt képviselőinek nemzeti mozgalma és parlamenti tevékenysége (Lipcsey Ildikó) 111

Apostol Stan: Iuliu Maniu. Nacionalizmus és demokrácia (Lipcsey Ildikó) 116

Emilio Gentile: Olaszország és a nemzet-mítosz a XX. században (Kun Tibor) 122

„Köztes”-Európa (szerk.: V. Saarikoski) (Niederhauser Emil) 127

Philip L. Cottrell (szerk.): Közép-Európa pénzügyei (1918–1994) (Pogány Ágnes) 134

Winston S. Churchill: A második világháború képekben (Gosztonyi Péter) 136

Ukrajnai nemzetiségtörténet dokumentumokban (Tóth István) 138

Tudor Călin Zarojanu: Corneliu Copusu élete (Lipcsey Ildikó) 144

Alföldy Géza: Magyarország 1956-ban (Szőke Domonkos) 148

1956: A robbanás román, jugoszláv és szovjet visszhangja (Lipcsey Ildikó) 151

Hector A. Palacios: Argentína. Válságország a válságos világban (Harsányi Iván) 155