Klió 1997/2.

6. évfolyam

 

 

Új elméleti megközelítések

Jerry H. Bentley: A kultúrák kölcsönhatásai és a periodizáció kérdése a világtörténelemben (Fodor Mihályné) 3

Peter Burke: Elmélet és történetírás (Gyáni Gábor) 10

Posztmodern historizmus (Erős Vilmos) 15

Jürgen Kocka: A középosztályról (Lévai Csaba) 19

Josefina Zoraida Vázquez–Pilar Gonzalbo Alizpuru: A történelem tanítása Latin-Amerikában (Nagy Marcel) 27

 

Összefoglalások

Gyarmatosítás és gyarmatosítók. Egy akadémia és egy szótár története (Kun Tibor) 31

Félix Luna: Az argentinok rövid története (Harsányi Iván) 40

A francia adóügy (Vadász Sándor) 44

Toso Doncsev, Szvetla Kjoszeva, Petar Petrov (szerk.): A bolgár diaszpóra (Niederhauser Emil) 47

Albert Götz: A német hajóipar, 1850–1990 (Szávai Ferenc Tibor) 50

 

Ókor

Luigi Bessone: A dinasztikus elv a római királyság korában (Óbis Hajnalka) 54

Jeorjios Martin Beyer: Makedón előkelők sírjai (Kiss Sebestyén) 57

Amiel D. Vardi: Összehasonlító kritika az antikvitásban (Szűcs Gábor) 59

Marlia Mundell Mango–Anna Bennett: A Seuso-kincs nyomában (Kálny Beatrix) 62

 

Középkor

Elisabeth Magnou-Nortier: A feudalizmus válsága (Papp Imre) 66

Henri Leblanc-Ginet: Legendás lovagok (Masseglia Oliver–Falussy József) 73

Robert E. Lerner: Álomértelmezés a középkorban (Pósán László) 80

Hicran Yusufoglu: Oszmán–magyar kapcsolatok a kezdetektől 1402-ig (Dávid Géza) 83

 

XIX. század

V. Ja. Groszul: Az újkori orosz diplomácia alkotmányos törekvései (Bodnár Erzsébet) 86

John C. Weaver: Túl a végzetes parton. Ausztrália betelepülése, 1826–1852 (Fodor Mihályné) 91

Nemzet és nacionalizmus a tudományban (Ausztria–Magyarország) (Niederhauser Emil) 98

Gianluca Formichi: Az itáliai forradalom (1848) (Pete László) 101

Alain Sinou: Szenegáli kereskedelmi telepek és gyarmati városok (Kun Tibor) 105

V. F. Abramov: Az orosz zemsztvo-önkormányzat (Kurunczi Jenő) 109

Jurij Perovšek: A szlovén liberálisok és a délszláv kérdés (Szilágyi Imre) 113

 

XX. század

Andrzej Garlicki: Lengyelország az első világháború után (Schmidt Andrea) 116

Piotrz Eberhardt: Nemzetiségi kérdés Ukrajnában (Révész László) 120

Ranko Končar: A vajdasági ellenzék (1929–1941) (Aleksandar Kasaš – fordította: Pál Tibor) 122

Az oktatásirányítás eredményei és visszásságai a brazil Estado Nôvo idején (Szilágyi Ágnes Judit) 124

Egy olasz kötet az 1956-os forradalomról (Réti György) 134

Randolph L. Braham (szerk.): A romániai zsidóság tragédiája (Fazekas Csaba) 136

Horvátország 1941–45-ben (Bíró László) 143

Enzo Santarelli: Itália a második világháború után (Réti György) 148

Stephane Courtois: Hogyan foglalta el Sztálin a kelet-európai országokat? (Masseglia Oliver–Falussy József) 151