Klió 1996/2.

5. évfolyam

 

Új elméleti megközelítések

Ion Gheţie–Al. Mares: Coresi deák XVI. századi román nyomdász (Demény Lajos) 3

J. A. Armstrong: Nacionalizmusok Kelet- és Közép-Európában (Kurunczi Jenô) 11

Eckhardt Fuchs: A pozitivizmus Angliában (Erôs Vilmos) 17

 

Összefoglalások

Lexikon a pénz történetérôl (Buza János) 19

Dr. Milenko Palić: A szerbek Magyarországon (Pál Tibor) 22

Joszef Szalma: Jugoszlávia magánjoga (Balogh Judit) 25

J. Kagramanov: Impérium és oikumené (Medve Zoltán–Ujj Anna) 27

 

Ókor

Újabb szempontok, törekvések, eredmények és összefoglalások a legfrissebb nemzetközi ókortörténeti kutatásokban (Havas László) 36

A Római Birodalom III. századi válsága (Szabó Béla) 51

Sarolta A. Takács: Isis és Sarapis kultusza a római világban (Lengvári István) 58

 

Középkor

I. Žužek: A Keleti Egyházak Kánonjai Törvénykönyvének jelentôsége az egyetemes egyház modern történetében (Szabó Péter) 63

Francesco Vianello: Ki volt Wacho? A langobard királyi ház személyneveinek vizsgálata (Pósán László) 68

Detlef Kattinger: A német kereskedôk „Hanzája” a Balti- és az Északi-tenger térségében a XII–XIII. században (Pósán László) 71

Ernesto Garcia Fernández (szerk.): Vallásosság és társadalom Baszkföldön (XIV–XVI. század) (Anderle Ádám) 74

 

Kora újkor

Simion Retegan: Az erdélyi román iskolaalapítás nagy korszaka (Egyed Ákos) 78

Munro Price: A holland affér és az ancien régime bukása, 1784–1787 (Fodor Mihályné–Révay Valéria) 80

 

XIX. század

John A. Phillips–Charles Wetherell: Az 1832. évi nagy reformtörvény és Anglia politikai modernizációja (Lévai Csaba) 85

C. B. Clay: Orosz etnográfusok a birodalom szolgálatában, 1856–1862 (Kurunczi Jenô) 91

 

XX. század

Felix Gilbert–David Clay Large: Az európai korszak alkonya 1890-tôl napjainkig (Papp Péter) 95

Anthony Rowley: W. Churchill – a tehetetlenség és a dicsôség (Kiss Ágnes) 101

Bohdan Skaradzinski: Lengyel évek 1919–1920 (Schmidt Andrea) 105

Klaus Karsten: Birodalmi adópolitika a Weimari Köztársaságban (Szabó István) 109

Szovjet ügynök volt-e Pierre Cot? (Kiss Ágnes) 117

Slavomír Michálek: Amerikai hitelek és kölcsönök Csehszlovákiának 1945–46-ban (Niederhauser Emil) 120

A kommunista rendszer bevezetése Romániában: a társadalom és a kommunizmus sokkhatása (Bogyirka Emil) 123

A magyar 1956 és Lengyelország (Révész László) 128

Rolf Tanner: „Látványos mutatvány”. Nagy-Britannia küzdelme a hatalomért és befolyásért Dél-Ázsiában, 1942–1950 (Fordította: Fodor Mihályné) 134

Marie-Janiene Calic: A háború Bosznia-Hercegovinában (Sipôcz László) 142