image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1995/1. dot1.gif
rule.gif
4. évfolyam

Tartalom

                                              

Új elméleti megközelítések

 

Európai régiók kapcsolatai – munkamegosztás és kooperáció a XIV–XIX. században. A XI. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus előadásai (Lévai Csaba) 3

Paul H. Stahl: Háztartás és faluközösség Dél-Kelet-Európában (Miskolczy Ambrus) 14

Doina és Nicole Harsányi: A kisebb testvér diszkrét bája- Franciaország és Románia (Fodor Mihályné) 17

Jugoszlávia: történelmi szükségszerűség avagy történelmi tévedés? (Szilágyi Imre) 21

Andrej Zubov: Baltikum- a megvalósult álmok tragédiája (Medve Zoltán – Ujj Anna) 25

 

A történettudomány történetéről

 

N. V. Maszlova–I. V. Agejeva: Az orosz történelem és T. N. Granovszkij (Kurunczi Jenő) 33

• Joyce Appleby: A korai Amerika történeti tanulmányozása a II. világháború után (Lévai Csaba) 37

 

Összefoglalások

 

Wolf Oschlies: Az ortodox egyház szerepe a Balkánon (Bíró László) 47

Daniel Panzac: Az Oszmán birodalom népessége (Dávid Géza) 49

Tanulmányok Frankfurt am Mainról (Wilfried Forstmann) 53

Imrich Michnovic: Habura község története (1543–1993) (Udvari István) 56

 

Ókor

 

Dominikque Briquel: Az etruszkok lídiai eredete (Havas László) 59

Luciano Perelli: Róma poliikai életének árnyoldalai (Szabó Béla) 62

• A. Weitzmann-H. L. Kessler: A legkorábbi Bibliai-illusztrációk (Geszthelyi Tamás) 68

 

Középkor

 

Walter Pohl: A korai középkor kutatása Ausztriában (Pósán László) 70

Jiri Spavácek: A tekintély elvének válsága a XIV. században (Niederhauser Emil) 75

 

Kora újkor

 

Gigliola Fragnito: Bíborosi udvartartások a XVI. századi Rómában (Fodor Mihályné) 77

F.-D. Liechtenan: Útleírások a cári Oroszországról (Révay Valéria) 82

Vincenzo Poggi: A jezsuiták és Grúzia (Szabó Tamás) 84

Rolf Rehberg: A Stuart-uralom összeomlása. Skócia és az angol forradalom, 1637-1641 (Pósán László) 87

V. P. Naumov: Erzsébet, I. Péter leánya (Bodnár Erzsébet) 92

Stanislaw Salmonowicz: A vallási türelem újbóli megszilárdulása a felvilágosodás kori Lengyelországban (Csabai László) 96

Gerhard Dilcher: Az 1794-es porosz Általános Polgári Törvénykönyv (Stipta István) 100

Volker Klemm: A Thaer-reneszánszról (Szávai Ferenc Tibor)103

 

XIX. század

 

Rob Sindall: Utcai erőszak a XIX. században (Gyáni Gábor) 106

Vityomir Vuletic: Dosztojevszkij és a keleti kérdés (Bíró László) 110

C. J. Bartlett: Palmerston után - Britannia és az Ibériai-félsziget 1865–1876 (Bodnár Erzsébet) 113

L. M. Gorjuskin – G.A: Bocsanova – G.A. Nozdrin: A népi mezőgazdaságtan Szibériában (Kurunczi Jenő) 116

Géza Andreas von Geyr: Wekerle Sándor, 1848–1921 (Stelian Mindrut) 121

 

XX. század

 

Jozef Lettrich: Az újkori Szlovákia története (Hamberger Judit) 124

Katarína Zavacká: Jogrendszerek és hagyományok Szlovákiában 1918 után (Niederhauser Emil) 129

Davide Zaffi: Magyar kisebbségvédelmi törekvések a két világháború között (Réti György)132

Peter Landau: Az 1933-as lipcsei nemzetiszocialista német jogásznapok (Szabó István) 133

V. Koszik: Ukrajna a II. világháborúban (Udvari István) 136

Carol S. Lilly: Kommunista propaganda Jugoszláviában, 1944–1948 (Bíró László) 139

Gerhald Wettig: Sztálin és a német újraegyesítés kérdése 1952-ben (Fodor Mihályné) 143

Ali Miskiewicz: Tatár legenda (Takács Ibolya) 147

Vraukó Tamás: Észak-Írország hosszú háborúja 152