image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1994/2. dot1.gif
rule.gif
3. évfolyam

Tartalom

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Hans Hattenhauer: Európai jogtörténet – magyar szemmel (Stipta István) 3

Irmintraut Richarz: Oikos, ház és háztartás. A háztartásökonómia eredete és története (Peter Blickle) 8

G. J. Barker-Benfield: Az érzelmek kultúrtörténete (Gyáni Gábor) 9

 

KLÍMA ÉS TÖRTÉNELEM

L. V. Milov: A természeti-klimatikus feltételek és az oroszországi történeti folyamat sajátosságai (Kurunczi Jenő) 13

 

ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK

Alpesi fény nélkül – „Munka és közösség” mint ideális típus a svájci néprajztudós, Arnold Niederer művében (P. Blickle) 17

Rudolf Kucera, cseh történész-politológus szokatlan nézetei Közép-Európáról (Hamberger Judit) 20

 

NEMZETI KÉRDÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

Dimitar Angelov: A bolgár nemzetiség a IX–XIX. században (Niederhauser Emil) 29

V. I. Kozlov: Nacionalizmus, nemzeti szeparatizmus és az orosz kérdés (Kurunczi Jenő) 32

Bogo Grafenauer: A szlovén történelmi tér és az állam – Geopolitika és demográfiai változások a szlovén történelemben (Szilágyi Imre) 38

Az ukrán Kárpátok: etnikum, történelem, kultúra (Medve Zoltán – Ujj Anna) 42

Ukrán folyóiratokról: Politikai gondolat (Tóth István) 49

Genezis (Tóth István) 49

 

ÓKORI TÖRTÉNELEM

D. Briquel: Az etruszkok, a tornyok népe (Havas László) 58

Művészet és társadalom az ókori Rómában (Szerkesztette: E. K. Gazda) (Gesztelyi Tamás) 62

Pierre Grimal: Cicerone (Szűcs Gábor) 64

Caesar és Kleopátra (Nagy László Kálmán) 67

Domenico Magnino: Appianosz: A polgárháborúk (Óbis Hajnalka) 70

Giuseppe Zecchini: Attila Itáliában (Kiséry Zsuzsanna) 73

 

A KÖZÉPKOR TÖRTÉNETE

Jürgen Weitzel: Törvénykezési szövetség és jog. Vizsgálódások a frank-német középkori jogértelmezésről (Peter Blickle) 75

Ludolf Kuchenbuch: A földesuraság a korai középkorban (Peter Blickle) 79

Paul Freedman: A paraszti szolgaság eredete a középkori Katalóniában (Peter Blickle) 80

Georges Minois: Földnélküli János fekete legendája (Kisérdi Viktória) 82

Jacques Verger: Héloise és Abélard szerelmes levelei vajon hamisítványok-e? (Kisérdi Viktória) 89

I. M. W. Harvey: Jack Cade 1450-es felkelése (Peter Blickle) 92

Mariusz Misztal: Bankett az Erzsébet-kori Angliában (Nagy László Kálmán) 93

Jack A. Glodstone: Forradalom és felkelés a kora újkorban (Peter Blickle) 96

 

KORA ÚJKOR

Heinrich Kaak: A Gutsherschaft. Elmélettörténeti kutatások az Elbától keletre fekvő terület agrárviszonyairól (Peter Blickle) 97

A szultáni tanács jegyzőkönyvei (Dávid Géza) 99

Ivan Parvev: A Habsburgok és az Oszmán Birodalom a XVII. század végén (Niederhauser Emil) 102

Rainer Beck: Unterfinning. Falusi élet a XVIII. század elején (Gőz Pál) 104

Daniel, H. Kaiser: Városi háztartások a XVIII. századi Oroszországban (Fodor Mihályné) 106

Marcin Jerzy Witan: Jean Calas pere – A XVIII. századi francia vallási intoleranciáról (Nagy László Kálmán) 110

Jean-Marc Moriceau: Agrárforradalom a XVII. századi Franciaországban (Papp Imre) 113

M. M. Szafonov: A kegyvesztett Szuvorov (Bodnár Erzsébet) 119

 

A XIX SZÁZAD TÖRTÉNETE

Vraukó Tamás: A dolgozó nők és a feminista mozgalom a múlt századi Angliában 122

John Breuilly: Liberalizmus és burzsoázia – Németország az összehasonlítás tükrében (Fordította: Fodor Mihályné) 127

Hellmut Seier: Bismarck és a kor áramlatai (Kozári Mónika) 147

Ju. A. Boriszjonok, D. I. Olejnyikov: Mihail Alexandrovics Bakunyin (Czövek István) 151

 

A XX SZÁZAD TÖRTÉNETE

Boris Fausto: A Sao Paulóba irányuló bevándorlás historiográfiája (Szilágyi Ágnes Judit) 154

M.G. Vandalkovszkaja: P. N. Miljukov, A. A. Kizevetter – történelem és politika (Kurunczi Jenő) 157

Hipolito de la Torre Gómez: Az Ibériai-félsziget országainak kapcsolatai (1931–1936) (Harsányi Iván) 161

Rodolfo Mosca emlékezete (Herczeg Gyula) 165

Michael Zurowski: A második lengyel hadtest és a brit politika (Fodor Mihályné) 174

Eva Háy: A barikád mindkét oldalán (Gosztonyi Péter) 180