image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1993/1. dot1.gif
rule.gif
2. évfolyam

Tartalom

 

ÚJ ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK

Paul Bairoch: A fejlett világ három agrárforradalma: hozamok és termelékenység 1800-tól 1985-ig (Papp Imre)3

Nemzeti szocialisták lennénk mindannyian? John Lukacs: Amerikai történelem – Terminológiai probléma (Fodor Mihályné) 8

Új tükörben az októberi forradalom (Nagy László Kálmán) 14

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Arkagyij Zsukovszkij – Oreszt Szubtelnij: Ukrajna történetének alapvonalai (Udvari István) 18

L. P. Zamojszkij: A Savoyai-ház története (Bodnár Erzsébet) 21)

Erdélyi diáklapok (Stelian Mîndruţ) 24

Vraukó Tamás: Angie Debo, az indiánok fehér történésze 28

„Svédek már nem vagyunk, oroszokká nem válhatunk, legyünk hát finnek!” Matti Klinge: Legyünk finnek! – Történeti esszék (Fodor Mihályné) 33

 

ÓKORI TÖRTÉNELEM

Régészet és történelem. M. Grant: A feltáruló múlt. A görög és a római történelem a régészet tükrében (Geszthelyi Tamás) 39

Dick-Achim Kukofka: Dél-itáliaiak a második pun háborúban (Havas László) 51

 

KÖZÉPKOR

Helmut Wurm: A középkori német népesség táplálkozása (Pósán László) 56

Dominique Barthélemy: Mit jelent a szolgaság Franciaországban a XI. században? (Papp Imre)59

Marian Biskup: Etnikai és demográfiai változások a középkori Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején (Pósán László) 64

 

KORA ÚJKOR

Moshe Carmilly: Spanyol zsidó (szefárd) közösségek Erdélyben és a Bánátban a XVII–XIX. században (Mikó Katalin) 67

Karl Ditt-Sidney Pollard: A háziipartól a gyárig Nyugat-Európa len- és gyapotvidékein (Karl Heinrich Kaufhold) 71

 

A XIX SZÁZAD TÖRTÉNETE

L. G. Zaharova: II. Sándor (Czövek István) 73

K. M. Jacsmenyihin: Arakcsejev (Czövek István) 79

Paul W. Schroeder: Hatalmi egyensúlyon nyugodott a Szent Szövetség? (Mikó Katalin) 84

Seymour Drescher: Miért lesznek ritkábban forradalmak a jövőben? – Tocqueville figyelmen kívül hagyott jóslata (Fodor Mihályné) 89

Nancy Fich: A vidék és az antiszemitizmus a Dreyfus-ügy idején Franciaországban (Mikó Katalin) 93

Solomon Wank: Az arisztokraták és a politika Ausztriában 1867–1914 között (Fodor Mihályné) 93

Piero Gleijeses: Az Egyesült Államok és spanyol-amerikai függetlenségi háború (Mikó Katalin) 100

Unionizmus vagy ökumenizmus? (Orosz László) 104

 

A XX SZÁZAD TÖRTÉNETE

Klaus Tenfelde (szerk.): A 19. és 20. századi bányászat társadalom politikai kérdései (Karl Heinrich Kaufhold) 109

Michael Appel: Werner Sombart, a modern kapitalizmus történésze és teoretikusa (Karl Heinrich Kaufhold) 111

Plamen Cvetkov: Az autoritarizmus a két világháború között (Niederhauser Emil) 113

M. R. Litvin–K. Je. Naumenko: A Szics-gárda története (Udvari István) 117

Sheldon Anderson: Minden második Lengyelországnak szánt dollár Oroszországba jut (Fodor Mihályné) 121

Tenley Adams: A Karta '77 és a Munkásvédelmi Bizottság Küzdelem az emberi jogokért Csehszlovákiában és Lengyelországban (Mikó Katalin) 125

Jurij L. Besszmertnyij: 1991 augusztusa, ahogy egy moszkvai történész látta, avagy a középkorkutatás a szovjet korszakban (Fodor Mihályné) 129