image001.gif

 

image002.gif
image003.gif Klió 2010/4. image003.gif
image002.gif

19. évfolyam

 

 

HISTORIOGRÁFIA ÉS ESZMETÖRTÉNET

Geoffrey R. Elton–Robert I. Rotberg (szerk): Életrajzok és megítélésük a történelemben (Kovács Melinda) 3

Sigurdur Gylfi Magnússon: A történelem szingularizációja (Szíjártó M. István) 8

Gavriel D. Rosenfeld: Az emlékezet jövője (Gyimesi Pálma) 17

Bhikhu Parekh: Identitáspolitika – másképpen (Jakab Attila) 23

 

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

A. G. Danyilov: Az egyeduralom tanulságai Oroszországban a XVI–XX. században (Kurunczi Jenő) 30

David MacKenzie: Egy szerb radikális párti politikus pályája 1913–1923 között: Stojan Protić és a föderalizmus-centralizmus problémája (Vukman Péter) 35

Edward Lucas: Az új hidegháború – Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés (Lengyel Gábor) 42

Jozef Novák: Szlovák címerek (Pandula Attila) 50

 

ÓKOR

James K. Hoffmeier: „Ásó, kapa, Biblia” – áttekintés a bibliai régészet eredményeiről (Grüll Tibor) 55

Dominique Briquel: Egy történelmi esemény mitologikus megjelenítése: hogyan foglalták el a gallok Kr. e. 390-ben vagy 387-ben Rómát? (Havas László) 64

T. j. Cadoux: A bűnelkövetők fogva tartásának és kivégzésének helyszínei az ókori Rómában (Sáry Pál) 73

Giusto Picone (szerk.): Tanulmányok a caesari clementia tárgyköréből (Nótári Tamás) 76

 

KÖZÉPKOR ÉS KORA-ÚJKOR

Roman Deutinger: A simonisták védekezése. Középkori válaszok a szimónia vádjára (Kovács Teofil) 85

Jochen Johrendt–Harald Müller (szerk.): Központok és perifériák a középkori egyházban. Tanulmányok egy régi kérdés új megvilágításához (Barabás Gábor) 89

Christine Shaw: Városi önkormányzat a középkor végi Genovában (Gulyás László Szabolcs) 94

Eamon Duffy: Tudor Mária és Pole érsek kapcsolata (Erdős Levente) 102

 

ÚJKOR ÉS JELENKOR

Raymond L. Cohn: A „régi bevándorlás” a gazdaságtörténész szemével (Vida István Kornél) 104

Sarah Amato: Egy fehér elefánt Londonban – a brit imperializmus szimbólumai a mindennapi életben (Kovács Melinda) 107

Yitzhak Gil-Har: Politikai helyzet és hírszerzés az 1930-as évek Palesztinájában (Prantner Zoltán) 112

Angelo del Boca: Az utolsó négus (Madarász Imre) 117

Patrizia BattilaniFrancesca Fauri: Az olasz gazdaság 1945–2008 között (Kun Tibor) 120

Gizella NemethAdriano Papo (szerk.): „Újragondolni 1989-et” – a „falomlás” 20. évfordulóján (Tegdes Ágnes) 128