image001.gif

 

image002.gif
image003.gif Klió 2010/3. image003.gif
image002.gif

19. évfolyam

 

HISTORIOGRÁFIA

Adam Budd (szerk.): Az újkori historiográfia szöveggyűjteménye (Nyugati források) (Erős Vilmos) 3

Ljubodrag Dimić: Ideológiai megközelítéstől a tárgyilagos történetírásig: a jugoszláv hidegháborús történetírás historiográfiája (Vukman Péter) 10

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Clemena Antonova: Tér, idő és jelenvalóság az ikonon. Isten szemével látni a világot (Sashalmi Endre) 18

 

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET-ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Márta Fata – Anton Schindling (szerk.): Kálvin és a reformátusság Magyarországon és Erdélyben (Kovács Teofil) 22

Szvák Gyula: Az orosz paradigma (Gyóni Gábor) 26

Lucien J. Frary: Orosz érdekeltségek a XIX. századi Thesszalonikiben (Schrek Katalin) 31

V. Je. Avgyejev: Alekszandr Petrovics Izvolszkij (Kurunczi Jenő) 36

Jože Pirjevec: Milošević háborúi (Madarász Imre) 42

 

ÓKOR

Kurt A. Raaflaub – Hans van Wees (szerk.): Kézikönyv az archaikus kori görögségről (Forisek Péter) 45

David Woods: Miért utasította ki Tiberius s zsidókat Rómából? (Sáry Pál) 51

A. Melchior: A cicerói önkép és a Pro Milone ránk maradt változata (Nótári Tamás) 53

Agnès A. Nagy: Antik történetek az emberevőkről (Németh György) 60

 

KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR

Bohajról szóló észak-koreai tanulmányok (Alexander Alexejevics Kim – angolból fordította Fodor Mihályné) 64

Chris Wickham: Korszakolás és eredetbehatározás a történelemben (Erdős Levente) 76

Velcheru Narayana Rao – David Shulman – Sanjay Subrahmanyam: Történelmet írni (Balogh Róbert) 78

Olga Vlagyimirovna Havanova: A magyar nemesek a Habsburgok elit iskoláiban a XVIII. század második felében (Bodor Mária) 83

 

ÚJKOR ÉS JELENKOR

Aurelio Lepre – Claudia Petraccone: Olaszország az egyesüléstől napjainkig (Kun Tibor) 90

Tamás Vraukó: Történelmi mítoszok és sztereotípiák az amerikai–mexikói viszonyban a XII–XX. században (Lévai Csaba) 97

John Callagham: A Labour Party és a külpolitika (Jemnitz János) 102

Wolfgang G. Schwanitz: Egy évszázad eseményei a német–kuvaiti kapcsolatok történetében (Prantner Zoltán) 110

Susannah Heschel: Az árja Jézus. Keresztény teológusok és a Biblia a nemzetiszocialista Németországban (Jakab Attila) 115

Réti György (szerk.): A Palazzo Chigi és Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról – A Darányi-kormány megalakulásától a Szovjetunió elleni hadüzenetig (1936–1941) ( Niederhauser Emil) 127