image001.gif

image002.gif
image003.gif Klió 2009/4. image003.gif
image002.gif
18. évfolyam

 

HISTORIOGRÁFIA ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Peter Lambert–Phillipp Schoefield (szerk.): A történelem művelése. (Bevezetés egy tudományág történetébe és gyakorlatába) (Erős Vilmos) 3

A nemzeti identitás Ernesto Giménez Caballero történelemszemléletében (Anderle Ádám, S. Ellwood, J. C. Mainer és G. Pasamar munkái alapján) (Virágh Anna) 9

Nemzetiségi csoportok egymás tükrében (H. H. Hahn és K. Gündisch–W. Höpken–M. Markel munkái alapján) (Tamás Ágnes) 15

 

FEJEZETEK OROSZORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL

Anton Berloevics, Vladiszlav D. Nazarov (szerk.): Jacques Margeret: Az Orosz Birodalom állapota (Ágoston Magdolna) 24

K. H. Ibragimov: A faluközösségi földtulajdon sajátosságai Oroszországban (Kurunczi Jenő) 32

T. O. Volobujeva: Az orosz modernizációs törekvések hatása a városi viseletre a XIX. század második felében (Bodor Mária) 37

Wolfgang Dahmen–Petra Himstedt-Vaid–Gerhard Ressel (szerk.): Határjárás a balkanológiában. (A Gabriella Schubert tiszteletére kiadott emlékkönyvről) (Nagy Levente) 42

 

ŐSKOR ÉS ÓKOR

Donald Johanson–Blake Edgar: Paleoantropológiai enciklopédia (Czehelszky Zsuzsanna) 58

Eduard Iricinschi–Holger M. Zellentin szerk.: Eretnekség és identitás a késő antikvitásban (Jakab Attila) 62

 

KORA ÚJKOR ÉS ÚJKOR

Mats Hallenberg–Johann Holm–Dan Johansson: A svéd államfejlődés a kora újkorban (Sashalmi Endre) 69

Nicholas B. Dirks: A birodalom mint botrány. India és a Brit Birodalom megteremtése (Balogh Róbert) 74

François Fürstenberg: Az Appalache-től nyugatra fekvő határvidék jelentősége az atlanti történelemben (Fodor Mihályné) 78

Thomas Martin Devine: Skócia birodalmi törekvései és amerikai szerepvállalása, 1600–1815 (Bíró Teofil) 86

Fabio Tonizzi: Demokrácia és vallás Velencében Napóleon korában (Tóth Tamás) 94

 

XX–XXI. SZÁZAD

Joachim Engelmann: Peenemünde és a német titkos fegyverek (Somogyi Ferenc) 101

Karl Christ és Konstanze Schulthess: Két elfeledett Stauffenberg: egy ókortörténész fivér és egy feleség (Nótári Tamás) 106

Enzo Bettiza: A felejthetetlen 1989 (Madarász Imre) 112

Christopher M. Davidson: Az arab identitástudat Dubaiban  (Prantner Zoltán) 115

Lerna K. Yanik: „Virtuális kiengesztelődés” – a török–orosz kapcsolatok (1991–2007) (Fekete Rajmund) 118

Hector Cebolla Boado–Amparo Gonzáles Ferrer: A bevándorlás kérdései Spanyolországban 2000 és 2007 között (Varró Orsolya) 122