image001.gif

image002.gif
image003.gif Klió 2009/3. image003.gif
image002.gif
18. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Vi1ágtörténelem – az ember és az emberiség története. Az UNESCO kiadványa (Kun Tibor) 3

HISTORIOGRÁFIA ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Duncan Thompson: Az értelem pesszimizmusa? A New Left Review története (Jemnitz János) 13

Történészkongresszus Delhiben (Katona L. Endre) 21

Hans Henning Hahn–Elena Mannová (szerk.): A történeti sztereo típia-kutatás új útjai (Tamás Ágnes) 29

FEJEZETEK OROSZORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL

L. V. Kosman: A városi polgárok Oroszországban a XIX. században (Kurunczi Jenő) 37

V. V. Alekszej–D. V. Gavrilov: Az Urál kohászata (Gyóni Gábor) 41

Abbot Gleason (szerk.): Kézikönyv az orosz történelemhez (Sashalmi Endre) 47

 

ŐSKOR ÉS ÓKOR

Carol Meyers: A zsidó nők vallási kultúrája az ókorban (Erdős Zsuzsa) 49

Julia Dyson Hejduk: Clodia Metelli – forrásgyűjtemény egy római vígözvegyről (Nótári Tamás) 53

Beate Dignas–Engelbert Winter: Róma és Perzsia a késő ókorban (Ötvös Péter) 62

 

KÖZÉPKOR

M. Dobrotkova–V. Rábik (szerk.): Nagyszombati történeti tanulmányok VI. A magyar–szlovák középkor szlovák értelmezésben (Hamberger Judit) 68

Vladimir Rábik: A nagyszombati városkönyv, 1349–1530 (Pósán László) 80

Ursula Brasch-Schwersmann (szerk.): Képek Wigand Gerstenberg von Frankenberg (1457–1522) krónikáiból (Ágoston Magdolna) 83

 

KORA ÚJKOR

Mark Stoyle: A királypárti asszonyok lemészárlása Nasebynél (Fodor Mihályné) 87

 

XX–XXI. SZÁZAD

Matilde Eiroa–Pilar Carrera: A spanyol sajtó a hidegháború kontextusában (Lénárt András) 92

Ivan Pearson: Forró helyzetek a hidegháborús Közel-Keleten (Prantner Zoltán) 100

Giovanni Barberini: A Szentszék és a szocialista országok kapcsolatai (Kun Tibor) 103

Massimo Franco: Élő történelem – Giulio Andreotti „posztumusz élete” (Madarász Imre) 109

Lavinia Stan–Lucian Turcescu: Vallás és politika a posztkommunista Romániában (Jakab Attila)112

Manuel Montero: A baszk probléma napjainkban (Lénárt András)120