kiscímlap.gif

rule-tart.gif
dot1.gif Klió 2009/2. dot1.gif
rule-tart.gif
18. évfolyam

 

HISTORIOGRÁFIA

Ian Hesketh: A Fraude-betegség diagnosztizálása (Erős Vilmos) 5

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Egon Flaig: A „szent háború” fogalmának és jelentéstartalmának változása az ókorban és a középkorban (Pósán László) 9

 

FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Roman Holec–Judit Pál: Arisztokrata az állam szolgálatában: Péchy Manó (Vesztróczy Zsolt) 18

I. Ilchev–V. Kolev stb. szerk.: A politikai és a szellemi elit kapcsolata Bulgáriában 1878–1990 között (Demeter Gábor) 21

Mojca Šorn: Ljubljana lakóinak élete a második világháborúban (Szilágyi Imre) 33

Miroslav Akmadža–Anđelko Vlašić: „A papokat kell támadni, nem a vallást!” Vladimir Bakarić és Jugoszlávia horvátországi egyházpolitikája 1945–1953 között (Vukman Péter) 39

 

ÓKOR

Eric H. Cline: A bibliai rejtélyek nyomában: mértékadó ismeretterjesztés a szenzációirodalom ellen (Benke László) 46

Mary Beard: Új monográfia a római triumphus történetéről (Nótári Tamás) 50

Serafina H. E. M. Cool: Étkezés és konyhaművészet a római kori Britanniában (Péter Orsolya Márta) 57

KÖZÉPKOR

Tamás Nótári: Bajor koncepciós perek a kora középkorban (Fedeles Tamás) 65

Theo Kölzer: A szélsőséges időjárás és következményei Lüttich térségében a XII–XIII. század fordulóján (Pósán László) 71

Volker Leppin: Krisztust követni... Árpád-házi Szent Erzsébet (Kovács Teofil) 74

 

XIX. SZÁZAD

Wofgang Fritz: Emil Steinbach pénzügyminiszter (Kárbin Ákos) 79

 

XX. SZÁZAD

Ito Narihiko: Rosa Luxemburg (Jemnitz János) 83

Stanley G. Payne: Franco és Hitler. Spanyolország, Németország, a második világháború és a holokauszt (Tóth Anita) 89

John Lukacs: Választott nép-e az Egyesült Államok népe? (ford.: Fodor Mihályné) 95

Avshalom H. Rubin: Kurd-kérdés az Iraki Köztársaság kezdetén (Prantner Zoltán) 101

Jack Greene–Alessandro Massignani: A salói herceg (Madarász Imre)107

Leopoldo Nuti: Az olasz atomfegyverkezés, 1945–1991 (Kun Tibor) 110

John Lukacs: George Kennan. Jellemrajz (Barta Róbert)116