image001.gif


Klió 2008/3.

17. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Montenegró története II. rész (Magyar Zoltán) 3

 

HISTORIOGRÁFIA ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Gerhard A. Ritter: Meinecke emigráns tanítványai (Erős Vilmos) 9

Szvák Gyula (szerk.): Új irányzatok és eredmények a russzisztikában (Bodnár Erzsébet) 13

Carlo Ginzburg: Piero della Francesca rejtélyeiről (Masek Zsófia) 17

Adolfo Scotto di Luzio: Olasz iskolatörténet (Kun Tibor)34

 

A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

D. Ceveendordzs–U. Erdenebat (szerk.): A mongol régészet tudománya (Obrusánszky Borbála) 39

 

ÓKOR

Kristian Mohr Mersing: A köztársaság kori Róma hadiadója (Sáry Pál) 43

 

KÖZÉPKOR

Meta Niederkorn-Bruck–Anton Scharer (szerk.): Arn, Salzburg első érseke (Nótári Tamás) 46

Eckhard Müller-Mertens: Az imperium és regnum fogalmak politikai jelentésváltozásai a wormsi konkordátum és az aranybulla közötti időszakban (Pósán László) 53

Zrinka Pešorda-Vadić: Raguza és a magyar dinasztikus küzdelmek 1382–1390 között (Gulyás László Szabolcs) 58

 

KORA ÚJKOR

Ottavia Niccoli: Megbocsátás (Száraz Orsolya) 63

Jean Béranger (szerk.): Louis de Lechaire. Egy francia brigadéros a Rákóczi-szabadságharcban (Adrien Quéret-Podesta) 68

 

XIX. SZÁZAD

Robert Heyne–Rolf-Peter Graf: Szomorú napok Poroszország történetében (Varga Ákos) 73

Andrew Uffindell: Waterloo hősei (Varga Ákos) 77

Egy Tocqueville-hullám: Hugh Brogan, Jean-Louis Benoît, Matthew Mancini és mások könyveiről (John Lukacs) 82

 

XX. század

Je. G. Kosztrikova: Az Oroszországi Állami Duma és a külügyminisztérium megreformálása (Kurunczi Jenő) 91

Guido Formigoni: Nemzetközi politika és történelem a XX. században (Kun Tibor) 95

Wolfgang G. Schwanitz: Németország közel-keleti politikája (Prantner Zoltán) 102

John Shepherd: Új életrajz George Lansburyről (Jemnitz János) 105

Sergio Luzzatto: Szentkép és korkép: Pio atya a történész szemével (Madarász Imre) 108

Manuel Vázquez Montalbán: Franco démonai (Lénárt András) 111

Neil Barnett: Joszip Broz Tito. Egy jugoszláv államférfi életrajza (Vukman Péter) 115