image001.gif


Klió 2008/2.

17. évfolyam

 

 

Összefoglalás

Montenegró története 1. rész. (Magyar Zoltán) 5

 

Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

V. V. Selohajev: Az orosz liberalizmus történetének vitás kérdései a legújabb oroszországi irodalomban (Kurunczi Jenő) 13

Bernd J. Fischer szerk.: „Balkáni erős emberek.” Balkáni tekintélyuralmi vezetők a két világháború között és 1945 után (Reszegi Zsolt) 17

Vasile Ciobanu–Sorin Radu szerk.: Kisebbségek. A „nemzeti kérdés” szakmai kutatása a mai Romániában (Stelian Mândruţ) 23

 

A rokontudományok köréből

Tamás Notári: Antik és középkori jogtörténet – filológiai nézőpontból (Papp Tekla–Szalóki Gergely) 28

Thomas G. Waldman: Szent Dénes érsek pecsétje. Egy pecsétkörirat keletkezése (Solymosi László) 35

Ottfried Neubecker: Címertudomány (Szálkai Tamás) 41

Mihajlo Szirohman: A kárpátaljai bizánci rítusú templomok (Ivancsó István) 46

 

Ókor

Elke Hartmann: Női sorsok Trójától Bizáncig (Németh György) 49

Oskar Skarsaune–Reidar Hvalvik szerk.: Jézus-hívő zsidók az ókorban (Jakab Attila) 53

Martin Goodman: „Mi köze Oxfordnak Jeruzsálemhez?” (Grüll Tibor) 63

Karl-Wilhelm Weeber: Választási harc az ókori Rómában (Szekeres Csilla) 73

 

Középkor és kora újkor

Herwig Wolfram szerk.: Fontes Iuvavenses – válogatás a középkori Salzburg forrásaiból (Nótári Tamás) 78

Thomas Küntzel: Várostervezés a középkorban (Bradács Gábor) 84

Valerij Borisovič Perhavko: A régi Rusz kereskedelme (IX–XVI. század) (Pintér János Zsolt) 91

Ruy González de Clavijo: Spanyol követség Timur, a sánta udvarában (Anderle Ádám) 94

Pieter C. Emmer: A holland rabszolga-kereskedelem, 1500–1850 (Fodor Mihályné) 97

 

XIX–XX. század

Jean Martin– Jean Hubert stb.: Savorgnan de Brazza és a francia gyarmatosítás (Kun Tibor) 106

Ginger Frost: Fekete bárány a fekete nyájban – a törvénytelen gyermekek helyzete az angol munkásosztályban, 1850–1939 (Kovács Melinda) 109

Vincente Salavert–M. Suárez Cortina szerk.: A spanyol regeneracionizmusról (Harsányi Iván) 114

Anna Fülöp: Erdély sorsa – ahogyan a Quai d’Orsay látta (1944–1947) (L. Nagy Zsuzsa) 122

Gianni Barbacetto–Peter Gomez–Marco Travaglio: Korszakváltó „Tiszta kezek” (Madarász Imre) 125