Klió 2007/3.

16. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Alejandro Colás: Birodalom (Sashalmi Endre) 3

Klaus M. Girardet: „Igazságos háború”. Cicero bellum iustum-koncepciójától az ENSZ Alapokmányáig (Szekeres Csilla) 7

TÁRSADALOM-, VALLÁS- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Klaus M. Girardet: Klaus M. Girardet: A mongol női „bogtag” fejfedő (Obrusánszky Borbála) 15

Tünde Lengyelová (szerk.): Nő és törvény. A nők jogi és társadalmi helyzete a múltban (Kónya Annamária) 17

O. G. Agejeva: Világi ünnepnapok a XVIII. századi Oroszországban (Bodor Mária) 22

Paolo Murialdi: Az olasz újságírás története (Kun Tibor) 28

Marian Petcu: A reklám története Romániában (Lakatos Artúr) 33

KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Dubravko Lovrenovic: Történelmi földcsuszamlás – A magyar Szent Korona és a boszniai Szent Korona, 1387–1463 (Emir O. Filipovic) 36

Rumen Daszkalov: A bolgár társadalom története 1878–1939 (Bur Márta) 39

Ivan Ivanji: Emlékek a titóizmus napos oldaláról (Mészáros Zoltán) 55

A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

Kim McCone: A kelta farkaskodás – II. rész (Katona L. Endre) 58

Gabor Hamza (szerk.): Tanulmánykötet a 100 éves BGB-ről (Nótári Tamás) 71

Daniel Hoch: Címerek Németországban (Szálkai Tamás) 76

Gábor Hamza: Modern magánjog és római hagyomány (Nótári Tamás) 80

Gustavo Gozzi–Giorgio Bongiovanni (szerk.): Népek, civilizációk és a nemzetközi jog (Kun Tibor) 87

ÓKOR

Mezős Tamás: A saváriai Iseum újraindított ásatásainak eredményeiről (Smid Mónika) 92

Róma, avagy hogyan lehet szakszerűen ismeretet terjeszteni Caesar koráról egy filmsorozattal (Várhegyi László Tibor) 94

Roland Gschössl: Vallások olvasztótégelyében (Szalai Krisztina) 99

KÖZÉPKOR

Juliane Schiel: „Liber peregrinations” című műve: kísérlet egy középkori Kelet-kép megrajzolására (Pósán László) 104

Louis Sicking: Németalföldi kikötővárosok s azok infrastruktúrája a késő középkorban (Eredics Péter) 108

KORA ÚJKOR

J. H. Elliott: Az Atlanti világ birodalmai. Britannia és Spanyolország Amerikában 1492–1830 (Sashalmi Endre) 114

Joachim Bahlcke: Régiótörténet nemzetközi kontextusban. Oberlausitz a kora újkori Közép-Európában (Bitskey István) 119

Philippe Hamman: A sarreguemines-i díszes tányérok mint a bonapartista propaganda eszközei 1836-tól 1870-ig (Dancs Ágnes) 125

Boris M. Gombac: Szociáldemokrácia és nemzeti kérdés Triesztben a XIX. század végén (Szilágyi Imre) 128

XX. SZÁZAD

Michael Newman: Ralph Miliband és az Új Baloldal politikája (Jemnitz János) 134

José Luis Rodríguez Jiménez: A spanyol Kék Hadosztály (Anderle Ádám) 137

Katarina Kovacevic: A jugoszláv–magyar kapcsolatok 1953–1956 között (Vukman Péter) 140

Svetozar Rajak: Új szövetségesek keresése: Jugoszlávia és az el nem kötelezett államok (Vukman Péter) 148

Milen Szemkov válogatta: 1956 visszhangja Bulgáriában (Demeter Gábor) 156

Az 1956-os forradalom és Latin-Amerika (Anderle Ádám) 160

Eagle Glassheim: Etnikai tisztogatás, kommunizmus és környezetrombolás Csehszlovákia határvidékein, 1945–1989 (Fodor Mihályné) 162

Massimo Pini: Craxi (Madarász Imre) 169