Klió 2007/2.

16. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

John P. Resch (szerk.): A társadalomtörténészek megnyerték Amerika háborúit? (Vida István Kornél) 3

M. Perrie (szerk.): The Cambridge History of Russia (Sashalmi Endre) 7

Massimo de Leonardis: Olaszország és hadserege (Pete László) 13

HISTORIOGRÁFIA

M. Pekár–P. Derfinák (szerk.): Regionális történelem és történelem a régiókban (Kónya Annamária) 21

EGYHÁZ-ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Romuald Cudak–Jolanta Tambor (szerk.): Lengyel művelődéstörténeti kép tanulmányokból (D. Molnár István) 35

Norbert Spannenberger: A katolikus egyháztörténet-írás társadalomtörténeti relevanciája (Petrás Éva) 42

FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Michal Eliáš (szerk.): Ján Francisci levelei 2. (Vesztróczy Zsolt) 47

Irena Gantar Godina: Vázlat a szlovén antiszemitizmus egy korszakáról (Szilágyi Imre) 49

Eugenia Bârlea: A falusi világ viszonyulása az első világháborúhoz (Lakatos Artúr) 53

Thomas Lorman: Elszalasztott lehetőségek? A Románia felé irányuló magyar külpolitika 1932–1936 között (Szabó Imre László) 56

Erik Gordi: A szerbiai hatalomgyakorlás politikai kultúrája – az alternatívák felszámolása (Mészáros Zoltán) 63

A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

Brian Fagan: A régészet eljövendő „aranykora” (Czehelszky Zsuzsanna) 70

Kim McCone: Kelta farkaskodás I. rész (Katona L. Endre) 74

Imre Madarász: Italianisztika és komparatisztika történelmi keretben (Zsiros Andrea) 85

ÓKOR

Ruth Stepper: Politikai jelszavak és propaganda a Hannibál elleni háborúban (Szekeres Csilla) 90

Alain M. Gowing: „Birodalom és emlékezet.” A római köztársaság reprezentációja a császári irodalomban és művészetben (Grüll Tibor) 94

Georg Klingenberg: Szökött rabszolgák a római jog forrásaiban (Gedeon Magdolna) 99

Susanne Muth: Erények ábrázolása a római szarkofágokon (Nagy Márta) 104

KÖZÉPKOR

Arbilbayar–S. Narasun (szerk.): Az ordoszi mongolok áldozatai (Obrusánszky Borbála) 107

Ferdinand Opll: A középkori város kialakulása (Pósán László) 110

Marco Tangheroni: Pisa – egy elfeledett középkori metropolisz? (Balogh Róbert) 115

KORA ÚJKOR

Jacek Wijaczka: Krakkó külkereskedelme a XVII. század közepén (Bárczi László) 119

I. V. Volkova: I. Péter katonai reformja és az oroszországi társadalmi viszonyok rendszerében beállt változások (Kurunczi Jenő) 125

James Cracraft: A péteri forradalom az orosz kultúrában (Sashalmi Endre) 129

ÚJKOR

Jens Ivo Engels: Politikai korrupció Nagy-Britanniában és Németországban a XIX. században (Vágó Viktória) 132

JELENKOR

Leo Panitch–Colin Leys (szerk.): Birodalmi feltöltődés – a Socialist Register 2005. évi kötete (Jemnitz János) 136

Nicholas Evan Sarantakes: A Brit Csendes-óceáni Flotta és az angol–amerikai szövetség (Fodor Mihályné) 138

Luigi Goglia–Renato Moro–Leopoldo Nuti (szerk.): Háború és béke a XX. századi Olaszországban (Kun Tibor) 144

Serge Berstein–Pierre Milza: A XX. század – Franciaországban (Kun Tibor) 152

Francis Owtram: Omán „mély álma” s ébredése (Prantner Zoltán) 158