Klió 2007/1.

16. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Jeremy Black: A háború és a világtörténelem (Takács Gyula) 3

Peter Vodopivec: A szlovénok nemzeti fejlődése a nyelvtantól az államig (Szilágyi Imre) 9

HISTORIOGRÁFIA

Visszatérés a nemzeti paradigmához? Nemzeti történetírás Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Angliában 1945-től napjainkig – A második világháborút követő államtörténetírás Nyugat-Európában (Szombat Tamás) 17

EGYHÁZ-ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Olaf Blaschke és Anthony J. Stemhoff: Felekezet és modernizáció. Vita az egyházak szerepéről a XIX–XX. századi Németországban (Pap József) 26

Stefano Privato: Dal és politika Olaszország történelmében (Száraz Orsolya) 36

FEJEZETEK KÖZÉP-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Andrzej Chwalba (szerk.): A lengyelek szokásai, mint történelmük meghatározó része (D. Molnár István) 40

Anssi Halmesvirta–Heino Nyyssönen: A múlt, amely nem akar múlttá válni (Nagy Vince Róbert) 46

A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

G. K. Giannakis: Indoeurópaiak. II. rész. (Katona L. Endre) 49

KÖZÉPKOR

Angelo Forte–Richard Oram–Frederik Pedersen: Viking birodalmak (Miszler Tamás) 59

Werner Hechberger: A német középkor vezető rétege (Halmágyi Miklós) 66

Werner Rösener: A középkori paraszti világ időfelfogása (Pósán László) 75

A németalföldi ferences mozgalom kezdetei – Utrechti Wiger mester élete és munkássága (Bradács Gábor) 80

Jan Dumolyn–Jelle Haemers: Városi felkelések a középkori Flandriában (Gulyás László Szabolcs) 88

Adrianus van Heck, kiadta: Enea Silvio Piccolonini és a modern Európa-fogalom születése (Nótári Tamás) 93

KORA ÚJKOR

Vanessa Harding: A halottak és az élők Párizsban és Londonban (Fodor Mihályné) 98

Andrej Kotljarchuk: Lengyelország és Oroszország árnyékában. A Litván Nagyfejedelemség és Svédország a XVII. század közepének krízisében (Sashalmi Endre) 109

Je. V. Alekszejeva: Az európai államigazgatási tapasztalat felhasználása I. Péter korában (Kurunczi Jenő) 116

ÚJKOR

Phillip Ziesche: Az amerikai forradalom exportja (Lévai Csaba) 119

Pascale Fomaro: Türr tábornok, a „béke apostola” (Pete László) 129

Paul Pickering–Brian Harrison stb.: A nép chartája (Jemnitz János) 131

JELENKOR

Renato Monteleone: Egy nehéz évszázad – a XX. század (Kun Tibor) 136

Richard J. Ellis: Fogadalom az Egyesült Államok zászlajára (Nehéz Győző) 141

Laura James: Nyugaton a helyzet fokozódik: az egyiptomi út, amely a hatnapos háború kitöréséhez vezetett (Prantner Zoltán) 146

Steve Hochstadt, kiadta: A Holocaust forrásai (Lakatos Artúr) 151