Klió 2006/3.

15. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Penka Pejkovszka: Bolgár–magyar tudományos kapcsolatok a XIX. századtól a XX. század közepéig (Demeter Gábor) 3

David S. Bachrach: Vallás és hadviselés Kr. u. 300 és 1215 között (Borosy András) 7

Paolo Pombeni (szerk.): Fordulópontok a jelenkor történelmében (Kun Tibor) 15

Leszek S. Kolek: Lengyel művelődéstörténet külföldieknek (D. Molnár István) 22

W. Borodziej, H. Duchhardt stb. (szerk.): Az Európa-gondolat XIX–XX. századi német, lengyel és magyar képviselői (Pallai László) 28

FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Randal H. Munsen: Stephen cel Mare (Nagy István): Vezetés és védnökség a XV. századi oszmán határon (Kránicz Mónika Emese) 34

Andrzej Ajnenkiel: Kétszáz év lengyel alkotmányai, 1791–1997 (Szokolay Katalin) 36

Richard Pipes: Az orosz konzervativizmus és kritikusai (Sashalmi Endre) 42

V. L. Sztyepanov: Sz. Ju. Witte pénzügyi reformjának előzményei: I. A. Visnyegradszkij pénzügyminiszter politikája, 1887–1892 (Kurunczi Jenő) 47

Fiume és Magyarország Riccardo Zanella fiatalkori pamfletjében (Réti György) 51

Andrei Korobkov: Állam- és nemzetépítési politika és a migráció új irányai a volt Szovjetunióban (Fodor Mihályné) 59

Kemal Kurspahić: Bűntény fő adásidőben (a balkáni média a háborúban és békében) (Mészáros Zoltán) 67

Marcel Mojzeš: A liturgikus mozgalom a bizánci egyházakban. Néhány XX. századi reformtörekvés elemzése (Ivancsó István) 76

A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

G. K. Giannakis: Az indoeurópaiak. I. rész: Nyelv és kultúra (Katona L. Endre) 84

ÓKOR

Alexander Yacobson: Választások és választási hadjárat Rómában. Tanulmány a késő-köztársaság politikai rendszeréről (Havas László) 98

Jürgen Malitz: A római császárok önéletrajza és életrajza a Kr. u. I. században (Kozma Laura) 108

Magdolna Sič: Gyakorlatok a római magánjog köréből – Élet és jog a Római Birodalomban (Nótári Tamás) 115

KÖZÉPKOR ÉS ÚJKOR

Charles Joseph Baer: Zsidók a muzulmán Spanyolországban. A szefárd központok létrejötte (Csukás Judit) 117

Hannes Obermair, Klaus Brandstätter, Emanuelle Curzel (szerk.): Tiroli, dél-tiroli, trentói egyházi közösségek a középkorban és a kora újkorban (Fedeles Tamás) 130

Dirk van Miert: Illusztris oktatás. Az amszterdami athenaeum az arany évszázadban, 1632–1704 (Eredics Péter) 135

Sárközy Péter és Vanessa Martore (szerk.): A klasszikus örökség Itáliában és Magyarországon a reneszánsztól a klasszicizmusig (Dancs Ágnes és Kobza Viktória) 138

Gérard Béaur: A francia forradalom befejezetlen gazdaságtörténete (Bárczi László) 144

XX. SZÁZAD

Ralf Georg Reuth: Rommel – Egy legenda vége (Dévényi Anna) 152

Karl-Heinz Golla: Reggio és Cassino között; a hadi események Olaszországban 1943 második felében (Reszegi Zsolt) 157

Franz Jordan, Friedrich Brettner: A II. világháború vége Ausztria északkeleti részén (Schuller Balázs) 164

Katarina Spehnjak: Josip Broz Tito 1953-as nagy-britanniai látogatása (Vukman Péter) 172

Thomas Flemming–Hagen Koch: A berlini fal (Lukács Anna) 178

John Ishiyama: Sarló és minaret: kommunista utódpártok Jemenben és Afganisztánban a hidegháborút követően (Prantner Zoltán) 183

J.-C. Hébert, P. Vérisz stb.: A Madagaszkári Nemzeti Művészeti, Irodalmi és Tudományos Akadémia századik évfordulója (Kun Tibor) 189