Klió 2006/2.

15. évfolyam

 

HISTORIOGRÁFIA ÉS TÖRTÉNELEMELMÉLET

Helmut Altrichter–Klaus Herbers–Helmut Neuhaus (szerk.): Mítoszok a történelemben (Bernáth Beáta) 3

Mathias Beer–Gerhard Seewann (szerk.): Délkelet-kutatás a Harmadik Birodalom árnyékában (Szavári Attila) 7

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Viljam Vasziljevics Pohlebkin: Tatárok és a Rusz (tatár–orosz háborúk, tatár–orosz külpolitika) (Pintér János Zsolt) 12

Philip Longworth: Oroszország birodalmai a történelem előtti időktől Putyinig (Sashalmi Endre) 16

A. N. Szaharov: Oroszország: nép, vezetők, civilizáció (Kurunczi Jenő) 19

Gábor Hamza: Az európai magánjog fejlődése. A római tradíció szerepe a modern magánjog kialakulásában (Nótári Tamás) 24

Bino Olivi–Roberto Santaniello: Az európai integráció története (Kun Tibor) 31

FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Horvát–magyar viszonyok, 1102–1918 (Magyar Zoltán) 36

Martyn Rady: A Jagelló-kor átértékelése, 1490–1526 (Gulyás László Szabolcs) 40

Ana Dumitran: Monográfia az erdélyi románok kora újkori vallásos identitásáról (Baricz Ágnes) 47

Roman Holec–Elena Jakešová, stb. (szerk.): Szlovákia az évszá­zad elején, 1901–1914 (Lesfalvi Tibor) 51

A vajdasági németség ellen elkövetett népirtás, 1944–1948 (Mészáros Zoltán) 59

Dejan Djokić: Jugoszlávizmus: egy bukott eszme története, 1918–1992 (Vukman Péter) 66

ŐSKOR ÉS ÓKOR

Imamura Keiji, Junko Habu: Az első kerámia megjelenésének körülményei és problematikája (Czehelszky Zsuzsanna) 74

Amit a görög istenekről tudni kell – a Theoi-projekt és honlapja (Nemes Zoltán) 78

Reinhard Wolters: Éremképek és propaganda a római császárkorban (Nagy Márta) 83

KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR

Christoph Hou Jongcsien (szerk.): Tongvancseng romváros kutatása (Obrusánszky Borbála) 89

Christina Deutsch: Kényszerű esküvő vagy kölcsönös beleegyezéssel kötött házasság? Megjegyzések a consensus facit matrimonium középkori jogelvéhez (Pósán László) 91

Peter Dinzelbacher: Egyházi reform és asszonysors az érett középkorban (Bradács Gábor) 95

Philip Haythornthwaite: Nagy Frigyes hadserege (Varga Ákos) 102

XIX. SZÁZAD

O. N. Bogatireva: A kormányzósági adminisztráció és a zemsztvó-önkormányzat. A XIX. század második fele – a XX. század eleje (Kurunczi Jenő) 106

Catherine Horel: Az egzotikumból a modernitásba: egy évszázadnyi francia utazás Magyarországon (Türke András István) 110

XX–XXI. SZÁZAD

Philippe Aurelio Lepre: Háború és béke a XX. században. Az államok közötti konfliktusoktól a civilizációk ütközéséig (Kun Tibor) 114

Günther Emre Sencer: Balkáni nacionalizmus az oszmán parlamentben, 1909 (Kránicz Mónika Emese) 126

Joshua A. Sanborn: Felkavart birodalom – erőszakolt népmozgások és társadalmi katasztrófa Oroszországban az I. világháború idején (Fodor Mihályné) 129

Anka Zlateva: Osztrák adományok Bulgáriának, 1912–1918 (Demeter Gábor) 135

Thomas Lorman: Jobboldali radikális ideológia a magyar hadseregben 1921 és 1923 között (Szabó Imre László) 139

Wolfgang Benz: A Harmadik Birodalom története (Dévényi Anna) 147

Luis V. Pérez Gil: Külpolitika a republikánus-szocialista kormányzás két éve alatt Spanyolországban, 1931–1933 (Zalai Anita) 151

Steven E. Aschheim: A metafizikus pszichológus: Gershom Scholem életéről és levelezéséről (Hollósi Gábor) 159