Klió 2006/1.

15. évfolyam

 

HISTORIOGRÁFIA ÉS TÖRTÉNELEMELMÉLET

Ernst Breisach: A posztmodern kihívás és következményei (Erős Vilmos) 3

John Lukacs – a történész mesterség egy életpálya tükrében (Timár Lajos) 8

Roberto Vivarelli: Gondolatok korunkról (Kun Tibor) 12

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Maciej Kożmiński szerk.: Az európai civilizáció – előadások és esszék (Szokolay Katalin) 20

Sofia Voutsaki: A múlt változó artikulálása a XIX. századi Görögországban (Katona L. Endre) 29

Serge Bernstein–Michel Winock: A demok­rácia létrehozása, 1789–1914 (Németh Ákos) 42

Dordzsgotov Dasbadrah: Mongol élő istenek (Obrusánszky Borbála) 47

Martine Cuttier: Saint-Cyr kétszáz éve (Kun Tibor) 49

M. M. Vivcsarik: Ukrajna – etnosztól nemzetig (Ember Ágnes) 52

Bernard Lewis: Az iszlám és a modernitás összeütközése a Közel-Keleten (Bán Róbert) 59

FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Vladislav B. Sotirović: A horvátok és szerbek 1835–1848 között (Szilágyi Imre) 65

Dr. Zoltan Mađar: Zelenika – a turizmus bölcsője (Szilágyi Imre) 69

Eva Irmanová: Cseh szakértő a szlovák–magyar viszonyról (Hamberger Judit) 72

ÓKOR

David Bickermann: Az ókori zsidóság társadalom- és vallástörténete (Csukás Judit) 80

Maximos von Tyros: Filozófiai előadások (Kiss Sebestyén) 92

J. N. Smith: Történelem, földrajz, irodalom az ókorban (D. Tóth Judit) 95

KÖZÉPKOR

Juhász Irén: Az avarkori sírkert Szarvason (Erdélyi István) 99

Vlagyimir Petruhin: A régi Rusz a IX. századtól 1263-ig (Makai János) 102

Jim Bradbury: A Routledge Kiadó kézikönyve a középkori hadviselésről (Borosy András) 108

Johannes Grabmayer: Az áldozat volt a tettes – Az 1456. évi nándorfehérvári merénylet (Fazekas Zoltán) 110

KORA ÚJKOR

Erdélyi emlékiratok angolul és románul (Fordítók, előszó: B. Adams, F. Pap, C. Muresan) (Tóth Zsombor) 116

Lisa Silverman: A fájdalom, az igazság és a test a kora újkori Franciaországban. (Iván Aurél) 125

Joachim Bahlcke: A magyar püspöki kar és az Habsburg-Monarchia. A szövetségtől a konfrontációig, 1686–1790 (Bitskey István) 127

N. I. Pavlenko: I. Katalin (Kurunczi Jenő) 131

XIX. SZÁZAD

Irma Sulkunen: A Finn Irodalmi Társaság története, hegemóniaharcok tükrében, 1831–1892. (Nagy Vince Róbert) 136

Sven Beckert: A gyapottermelés világhálózatának helyreállítása az amerikai polgárháború idején (Fodor Mihályné) 142

XX–XXI. SZÁZAD

Michel Winock: A „boldog idők”. Francia­ország 1900-tól 1914-ig (Németh Ákos) 148

John H. Morrow: A nagy háború birodalmi története (Barta Róbert) 153

Alexandra Kollontáj: Életem a diplomáciában (Jemnitz János) 160

Valentina Maria Stefanski: Nemzetiszocialista népiség- és kényszermunka-politika a Kattowitz-körzetben, 1939–1945 (Györfi Mihály) 168

In memoriam Udvari István (1950–2005) 171

In memoriam H. Haraszti Éva (1923–2005) 172