Klió 2005/3.

14. évfolyam

 

TÖRTÉNELEMELMÉLET ÉS HISTORIOGRÁFIA

Horst Fassel szerk.: Az interdiszciplináris komparatisztika úttörője: Hugo Meltzl (Bitskey István)3

Márta Fata szerk.:Magyarország megítélése a német történetírásban (Pósán László)7

Sascha Buchbinder: A nemzet mint akarat és képzet – a svájci történetírás 1900 körül (Pabis Eszter) 22

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Udo Sautter: Adatok és tények, dokumentumok a német államok történetéhez (Medveczky Zsuzsa) 26

Knud J. V. Jespersen: Tradíció és modernizáció: a dán jóléti állam történelmi gyökerei (Bagdi Róbert) 30

FEJEZETEK KÖZÉP-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Vincent Sedlák szerk.: Emlékkönyv a 80 éves Richard Marsina professzor születésnapjára (Niederhauser Emil) 37

Zoran Janjetović: A vajdasági svábok lelkialkata (Törőcsik Ferenc) 42

Tamás Véghseö: Pálos térítők és keleti keresztények Magyarországon az 1600-as években (Ivancsó István) 46

Stjepan Sršan szerk.: Bara­nyai egyház, 1729–1845 (Fedeles Tamás) 52

Monika Govekar-Okoliš: Tankönyvek és nemzeti identitás a szlovénoknál a XIX. (Szilágyi Imre) 56

Stefan Mačković: Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok, 1918–1941. (Mészáros Zoltán) 60

ÓKOR

N. F. Jones: Város és vidék az athéni demokráciában (Nemes Zoltán) 69

Bernhard Linke–Michael Stemmler szerk.: Mos maiorum, Az ősök erkölcse. Az identitás kialakulása és konszolidációja a Római Köztársaságban (Lakfalvi Géza Imre) 74

Genevieve Gessert: A római szarkofágok képi világa (Végh Judit) 78

Ernst Künzl: Hályogműtét a római orvoslásban (Varga Teréz) 81

M. Goodman: A rómaiak zsidók iránti érzületei Traianus császár idején (Németh György) 86

Seth Schwartz: Birodalmiság és a zsidó társadalom, i. e. 200 – i. sz. 640 (Benke László) 90

KÖZÉPKOR

Christoph Egger: A bajor–osztrák térség forrásai az 1159-es egyházszakadás előtörté netéhez. Egy ismeretlen levél Reichersbergi Gerhochtól? (Bradács Gábor) 97

A. V. Valerov: A pszkovi állam a XI–XIV. században (Szili Sándor) 103

KORA ÚJKOR

Robert I. Frost: Az északi háborúk, 1558–1721 (Sashalmi Endre) 107

Karel Bostoen–Marijke Barend-van Haeften–Mirjam Roos: Történetek távoli országokról. Holland útleírások 1600–1800 (Eredics Péter) 110

XIX. SZÁZAD

Tarja-Liisa Luukkanen: Egyháztörténet a történelem interpretációjának viszonya a XIX. század közepén a Finn Nagyhercegségben (Nagy Vince Róbert) 114

Cassandra Pybus: Számháború – Mekkora volt az Egyesült Államok-beli rabszolgatartók vesztesége az amerikai forradalom következtében? (Lévai Csaba) 118

B. N. Mironov: „A telihas hőssé avat, az éhség árvává tesz”. A lakosság táplálkozása, egészsége és testmagassága Oroszországban a XIX. század második felében – a XX. század elején (Kurunczi Jenő) 127

XX–XXI. SZÁZAD

Philippe David: Néger falvak és szenegáli jelenlét Európában (Kun Tibor) 131

Günther Schefbeck (szerk.): Az 1934. évi bécsi február – hetvenedszer (Nübl János) 133

John Saville: Memoárok a baloldalról (Jemnitz János) 140

Jonathan Heawood bevezetőjével: Orwell – Az Observer-évek (H. Haraszti Éva) 145

Lawrence Freedman: Kennedy háborúi (Varga Mátyás) 151

John M. Carland: A vietnami háború megnyerésének stratégiája Irakban (Rózsa István) 154