Klió 2005/2.

14. évfolyam

 

BÚCSÚ GUNST PÉTERTŐL

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Hamza Gábor: A magánjog fejlődése Európában a római jog alapján (Nótári Tamás) 3

Charles King: A Fekete-tenger története (Niederhauser Emil) 10

A görög nemzet története II. (Katona L. Endre) 20

Rudolf Prokschi: Az ősi örmény egyház új lendületben (Ivancsó István) 37

Magyar tudósok Bulgáriáról (Niederhauser Emil) 42

HISTORIOGRÁFIA ÉS TÖRTÉNELEMELMÉLET

Ira Berlin: „A történelem pokoli dolog. Nagyon tud fájni.” - A rabszol­gaság megítélése (Vida István Kornél) 44

Remus Câmpeanu: A román Unitus Egyház a történelem és a történetírás között (Gorun-Kovács Kornél) 49

Peter Baehr és Melvin Richter (szerk.): A diktatúra a történelemben és az elméletben (Fodor Mihályné) 52

ÓKOR

Iris von Bredov: Hogyan sajátították el az írást a görögök? (Kozma Laura) 67

Maximilian Braun etc.: Római értékek és római irodalom a Kr. e. III. és II. században (Lakfalvi Géza Imre) 71

Chritian Gugl: Két Nemesis-fogadalmi relief a virunumi amfiteátrumból (Nagy Márta) 82

KÖZÉPKOR

Z. Batszajban: A hunok története (Obrusánszky Borbála) 85

Jean Flori: Szent háború, jihad, keresztes háború (Borosy András) 87

Richard Marsina: Szent István királyságában. A magyarországi állam létrejötte és az Ápád-házi kiályok kora (Niederhauser Emil) 94

Thomas T. Allsen: Kultúra és hódítás mongol Eurázsiában (Pallag Zoltán) 97

Gemma Sena Chiesa (szerk.): A gemmák felmagasztosulása (Gesztelyi Tamás) 99

KORA ÚJKOR

Frank Kermode: Shakespeare kora (H. Haraszti Éva) 102

Wilhelm Kühlmann és Anton Schindling (szerk.): Magyar-német szellemi kapcsolatok a reneszánsz korában (Győri L. János) 105

Corinne Doucet: A lovagi akadémiák és a nemesség képzése a XVI-XVII. században (Bárczi László) 109

Christine Lustenberger: A történelem helyszínei: külföldi utazók a XVIII. századi Svájcban (Pabis Eszter) 114

L. F. Piszarkova: Az oroszországi bürokrácia I. Péter korában (Kurunczi Jenő) 118

Sz. V. Lobacsov: Nyikon pátriárka (Szili Sándor) 123

XIX. SZÁZAD

Carla Hesse: Felvilágosodás női szemszögből, avagy hogy lett a háziasszonyból modern nő (Iván Aurél) 129

Juha Manninen: A modern állam elmélete Finnországban a XIX. század elején (Nagy Vince Róbert) 131

Manfred Kittel: A német liberalzmus és a népek tavaszának ideáljai 1848-49-ben (Papp József) 136

XX. SZÁZAD

Edward J. Erickson: Remek haditervek - gyenge kivitelezés. A török hadsereg erőfeszítései a második Balkán Szövetség csapatainak feltartóztatására (Demeter Gábor) 144

Gianluca Fiocco: A Wright testvérektől Hirosimáig (Pankovits József) 152

Leslie László: Egyház és állam Magyarországon, 1919-1945 (Fazekas Csaba) 156

Jean-Claude Lesourd: Gaston Monnerville „tengerentúli” tevékenysége (Kun Tibor) 160

Tony Shaw: A hidegháború kultúrpolitikája (Hollósi Gábor) 162

Igazság és megbékélés Peruban - A Hatun Willakuy-jelentés és a Yuyanapaq-fotóalbum (Anderle Ádám) 169

Nened Dimitrijević: A jugoszláv eset (Mészáros Zoltán) 171