Klió 2005/1.

14. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

A görög nemzet története I. (Katona L. Endre) 3

Bernard Brou: Történelem, szokás és ember Új-Kaledónián (Kun Tibor) 12

HISTORIOGRÁFIA ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Szászdi Ádám üdvözlése (Anderle Ádám) 15

Horst Fassel: Pannónia feltérképezése. A német irodalom magyarságképe (Nádor Zsuzsa) 18

David Cannadine (szerk.): A történelem és a média (H. Haraszti Éva) 23

Magí Crusells: A spanyol polgárháború: mozi és propaganda (Harsányi Iván) 26

Gabriela Kiliánová: A határ mítosza. Dévény a szlovákok, magyarok és németek kollektív emlékeze­tében (Vesztróczy Zsolt) 31

EGYHÁZ- ÉS VALLÁSTÖRTÉNET

Georg Bernard Michels: Harcban az egyházzal. Vallási non-konformizmus a tizenhetedik századi Oroszországban (Sashalmi Endre) 35

Thomas K. Kuhn: Szellemi honvédelem és a református teológia az 1930-as években (Kovács Teofil) 39

Tomasz Dębowski: A lengyelországi protestáns egyházak 1945-1995 közötti társadalmi tanítása (D. Molnár István) 41

Pasi Ihalainen: A szülőföld és a haza koncepciója a svéd állami prédikációkban a késő abszolutizmus korától III. Gusztáv trónralépéséig (Nagy Vince Róbert) 44

ÓKOR

Alekszandr Nyikolajevics Poduskin: Dél-Kazahsztán arisz kultúrája az i. e. IV-i. u. VI. évszázadokban (Erdélyi István) 50

C. Törbat-Ch. Amartüvsin-U. Erdenebat: Az Egin-folyóvölgyi régészeti emlékek (Obrusánszky Borbála) 53

Marie-Laurence Haack: A haruspexek szerepe a római világban (Végh Judit) 56

Saundra Schwartz: Róma a görög regényben? A birodalom képei és eszményei Kharitón Perzsiájában (Orosz Ágnes) 59

KÖZÉPKOR

Joseph Fleckenstein: Lovagság és lovagi világ (Borosy András) 61

KORA ÚJKOR

Adam Nicolson: Hatalom és dicsőség - Jakab király Angliája és Jakab király Bibliájának elkészítése (Paul Titchmarsh) 65

A. Pavlov-M. Perrie: Rettegett Iván (Sashalmi Endre) 70

Martin Scheutz: „kenyérért koldultam” - Szegénység, koldulás és szegényügy Alsó-Ausztriában a XVIII. század folyamán (Fazekas Zoltán) 73

XIX. SZÁZAD

Sz. A. Kozlov: A központi, nem fekete földes orosz területek agrármodernizációja a XVIII. század végétől a XX. század elejéig. Alapszakaszok (Kurunczi Jenő) 81

Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira: Lázadók és passzív ellenállók. Népi megmozdulások a liberalizmussal szemben (1834-1844) (Semsey Viktória) 86

James Chambers: Palmerston, „A nép kedvence” (H. Haraszti Éva) 93

XX. SZÁZAD

Chris Wrigley: Winston Churchill. Életrajzi kézikönyv (H. Haraszti Éva) 97

Alekszandĺr Gjurov: Nincs két igazság. Az utolsó bolgár cári család - magyar források és rokonság (Niederhauser Emil) 100

Santos Juliá (szerk. és előszó): Politikai erőszak a XX. századi Spanyolországban (Szigetvári Krisztián) 105

Isaías Lafuente: Az éhínség kora. Utazás a háború utáni Spanyolországban (Katona Eszter) 110

Daniel R. Reedy: A perui „La Pasionaria”. Szellemi életrajz (Jancsó Katalin) 117

M. M. Boldizsár: Kárpátalja a világháborúk között. Tények. Események. Emberek. Értékelések (Szamborovszkyné Nagy Ibolya) 122

Christian Gerlach-Götz Aly: Az utolsó fejezet. A magyar zsidókon elkövetett gyilkosság, 1944-1945. (Deák Ernő) 129

Gorazd Bajc: A láthatatlanból a fényre. A tengermelléki szlovén nemzeti liberálisok második világháborús emigrációja és az angolok szlovéniai missziójának háttere (Szilágyi Imre) 135

Etienne Crouzet: Madagaszkár a háború alatt (Kun Tibor) 142

Eva Haraszti-Taylor: „Kedves Joe”. Sir Alvary Frederick Gascoigne. Egy brit diplomata Magyarországon a második világháború után. Dokumentumok a brit külügyminisztérium anyagaiból (Barta Róbert) 144

John Newsinger: Brit intervenció a görög forradalomban (Jemnitz János) 150

Etnikai tisztogatások a XX. századi Európában (Niederhauser Emil) 154

K. Kaczmarek: Igazság és hazugság. Mindszenty József, Magyarország hercegprímása (Holojuch Mateusz) 163