Klió 2004/3.

13. évfolyam

 

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Vidaković-Petrov, Klinka: A spanyol zsidók kultúrája Jugoszlávia területén a XVI--XX. században (Krekovics Diána) 3

A regionalizmus és a szlovén nemzeti kérdés (Szilágyi Imre) 12

ESZMETÖRTÉNET ÉS HISTORIOGRÁFIA

H.-D. Schulty -- W. Natter: Mitteleurópa a német politikai gondolkodásban és földrajztudományban (Goreczky Tamás) 18

John Lukacs: Egy korszak végén (Niederhauser Emil) 22

ÓKOR

J.-J. Aubert -- B. Sirks szerk.: A római jog, mint az ókori társadalmi és gazdasági élet tükre (Sáry Pál) 27

A. Wilson: Gépek, energia és az ókori gazdaság (Kerepeszki Róbert) 30

A későantik püspök helyzete a római társadalomban (Óbis Hajnalka) 36

KÖZÉPKOR

J. Terjal szerk. A korai Meroving-korszak problémái a Közép-Duna-vidéken (Erdélyi István) 43

Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi: Vílágvége. Félelmek és jövendölések a középkorban (Dancs Ágnes) 47

Tatár seregszemle (Pintér János Zsolt) 52

R. Amitai-Preiss -- D. O. Morgan: Egy londoni kurultaj (Pallag Zoltán) 56

Manfréd Vasold: A Fekete Halál németországi terjedése 1348 után (Pósan László) 60

F. Bocchi -- M. Ghizzoni - R. Smurra: Az itáliai városok története a késő-antikvitástól a kora-reneszánszig (Mészáros Orsolya) 66

Leo Santifaller: Trienti kanonokok a késő középkorban (Fedeles Tamás) 73

KORA ÚJKOR

J. Bérenger: Francia szemmel a kora újkori európai toleranciáról (D. Molnár István) 79

Sean Kelsey: I. Károly angol király bírósági tárgyalása (Fodor Mihályné) 84

Malick W. Ghachem: Emberek vagy tárgyak: a rabszolgák jogi helyzetének megítélése a gyarmati kori Virginiában (Lévai Csaba) 91

T. T. Musztafazade: A XVIII. század 20-as évei orosz-török viszonyainak történetéből (Kurunczi Jenő) 100

Slobodan Srećković: Új oszmán pénztörténet felé (Gyöngyössy Márton) 104

XIX. SZÁZAD

I. Paert: Óhitűek, vallási non-konformizmus és dzsender Oroszországban, 1760-1850 (Sashalmi Endre) 109

Szp. G. Krusztalakisz: A szmirnai (izmiri) evangélikus iskola (Katona L. Endre) 112

Carol Lea Clark: A függetlenség előtti Texas (Kökény Andrea) 115

Katalin Mellace: Fiumeiek az olasz és a magyar szabadságért (Pete László) 118

Pertti Karkama: Elias Lönnrot és kora eszméi (Nagy Vince Róbert) 121

Charles M. Hubbard szerk. Abraham Lincoln átformálja az elnöki hivatalt (Vida István Komél) 127

Karen M. Odden: Az orvosi szakma presztizsváltozása a viktoriánus Angliában (Csinády Judit) 132

XX. SZÁZAD

G. Tweedale: Bűvös ásványból gyilkos por - A Turner & Newall cég és a veszélyes azbeszt (Paul Titchmarrsh) 137

Á. E. Léon–M. E. San Francisco: A spanyol köztársasági polgárság történelmi pályarajza (Harsányi Iván) 142

J. Glasneck: Léon Blum, a republikánus és szocialista (Jemnitz János) 148

Manuel Ros Agudo: Az "óvatos Franco"-mítosz leleplezése (Katona Eszter) 151

Michael Foot: Régi és új esszék (H. Haraszti Eva) 157

D. Deletant; Gheorghiu-Dej és a rendőrállam, 1948-1965 (Lipcsey Ildikó) 159

D. Ferrero: Spanyol látószög: az 56-os magyar forradalom (Anderie Ádám) 166

Bernard Salvaing: Afrikai muzulmánok a gyarmatosításról (Kun Tibor) 169

Miroslav Hadzić: A párthadsereg sorsa (Mészáros Zoltán) 172

A visegrádi együttműködés cseh szemmel. II. rész (Hamberger Judit) 178