Klió 2004/2.

13. évfolyam

 

TÖRTÉNELEM-ELMÉLET

P. Dupuy (szerk.): Történelem, képek, képzetek (Pallai Mária) 3

HISTORIGRÁFIA

John Lukacs történelemelmélete és történeti módszertana (Niederhauser Emil) 5

Eckhardt Sándor másképpen (Ferenczik Edit) 13

A nagyszombati egyetem történelmi tanszékének kiadványa (Niederhauser Emil) 19

ÖSSZEFOGLALÁSOK

J. K. Cox: Jugoszlávia története (Árvay Viktor) 22

M. Mazower: A Balkán (P. Titchmarsh) 28

Péter L.: A látható és a láthatatlan Szentkorona (Niederhauser Emil) 32

T. Cipek: Regionális és nemzeti identitások Dalmáciában (Szilágyi Imre) 35

EURÓPA GYARMATI KAPCSOLATAI TÖRTÉNETÉBŐL

M. Ferro: A gyarmatosítás fekete könyve (Kun Tibor) 41

D. Morin: Portugália felfedezései (Kun Tibor) 49

Thai Van Kiem: A francia-indokínai kapcsolatok kétszáz éve (Kun Tibor) 52

N. Labanca: Az olasz „Tengerentúl” (Kun Tibor) 55

C. M. Fernández-Shaw: Spanyolország és Ausztrália ötszáz éves kapcsolata (Engi Emese) 63

HELYTÖRTÉNET

Újvidék 250 éve (Niederhauser Emil) 73

Stumpf-Benedek A.: A ruszinok, gens fidelissima (Niederhauser Emil) 75

Örmény kultúra és művészet Szamosújváron (Lídia Gross) 77

ÓKOR

K. Kapparis: A magzat joga az élethez és az abortusz az ókori világban (Gradvohl Edina) 80

S. Athanassopoulon-Y. Tzedakis (szerk.): A bika az antik Mediterráneumban (Németh György) 84

Vereség: okok és válaszok (Takács Levente) 88

J. Banaji: Antik mezőgazdasági ókor és középkor határán (Takács Levente) 92

KÖZÉPKOR

A. Vakaloudi: Betegségek, gyógymódok és természetfölötti erők a korai Bizánci Birodalomban (D. Tóth Judit) 99

Utazások és utazók Bizáncban és Nyugaton a VI-tól a XI. századig (Dancs Ágnes) 103

J. F. O’Callagham: Reconquista és keresztes háború a középkori Spanyolországban (Borosy András) 110

A. Adamska: A középkori diplomatika módszertanának fejlődése Közép-Európában (Solymosi László) 114

KORA ÚJKOR

O. Orosz: A hrusevoi kolotor és a cirill szláv könyvnyomtatás kezdetei (Medvecz Andrea) 119

O. A. Omelcsenko: Az állam és a jogrendszer a XVIII. századi Oroszországban és Európa politikai kultúrája: néhány történelmi interakció (Sashalmi Endre) 123

XIX. SZÁZAD

T. Anbinder: Az éhínség elől menekülő ír kivándorlók New-York Five Point nevű nyomornegyedében (Fodor Mihályné) 127

H. Delfiner: I. Sándor, a Szent Szövetség és Metternich (Bodnár Erzsébet) 132

XX. SZÁZAD

J. Grigg: Lloyd Georges, a háborús vezér, 1916-1918 (H. Haraszti Éva) 136

A. B. Wachtel: Nemzetalkotás – nemzetrombolás (Törőcsik Ferenc) 139

J. Beňa: Szlovákia és a Beneš-dekrétumok (Janek István) 144

P. Švorc: Szlovákia és Kárpátalja tartományi határa a két világháború között (Udvari István) 150

N. Werth: Sztálin. A zsarnok utolsó napjai (Vadász Sándor) 153

A. Sz. Sztikalin: Lukács György, a gondolkodó és a politikus (Niederhauser Emil) 159

J. Vykoukal (szerk.): A visegrádi együttműködés cseh szemmel. I. rész (Hamberger Judit) 163

M. Glenny: Jugoszlávia bukása (Mészáros Zoltán) 175