Klió 2004/1.

13. évfolyam

 

TÖRTÉNETÍRÁS

Dmitro Danyiljuk: Történelemtudomány Kárpátalján (Ember Ágnes) 3

Snježana Koren és Stjepan Matković: A horvát történelem újraértékelésének kezdetei (Szilágyi Imre) 11

A szlovák történetírás legfrissebb kutatási eredményeiből. Előszó: Jozef Bad’urik. (Lesfalvi Tibor) 18

Lucian Boia: A demokrácia mítosza. (M. László Ferenc) 27

ÖSSZEFOGLALÁSOK

Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Nemzeti kánon – nemzeti örökség (Niederhauser Emil) 34

Pók Attila, Jörn Rüsen, Jutta Scherrer (szerk.): Európai történelem a jövő érdekében (Niederhauser Emil) 38

ŐS- ÉS ÓKORTÖRTÉNET

Robson Bonnischen-Alan L. Schneider: Amerikai betelepülési elméletek pro és kontra (Czehelszky Zsuzsanna) 43

Dimaajav Erdenebaatar: Mongólia bronzkori régészeti kultúrája (Obrusánszky Borbála) 49

Stephen Hodkinson: Tulajdon és gazdagság a klasszikus kori Spártában (Nemes Zoltán) 51

Nagy Levente: Hozzászólások a noricumi és pannóniai halomsírok származásának kérdéséhez (Rácz Katalin) 57

J. A. Delgado Delgado: Papi tisztségek a Római Birodalom nyugati provinciáiban (Hárshegyi Piroska) 60

Michael Alexander Speidel: A vindonissai írótáblák. Dokumentumok a római kori katonaság mindennapjairól (Thész Dóra) 63

F. Marco Simón: Egy hispániai hospitium-szerződés vallástörténeti háttere (Barta Andrea) 65

KÖZÉPKOR

Szentpéteri József: Avar kori régészeti emlékek Közép-Európában (Erdélyi István) 68

Mihajlo Hrusevszkij: Az ukrajnai Rusz története a kezdetektől a XI. századig (Szegvári Tamás) 70

Peter Bruns: A keleti kereszténység Rubruk útinaplójában, 1253–1255 (Kovács Teofil) 76

Volker Stamm: A városokba irányuló paraszti migráció a virágzó középkorban (Pósán László) 80

Klaus Lohrmann: Fejedelmek a jog és jogtalanság mezsgyéjén. A középkori és kora újkori zsidóüldözések pénzügyi aspektusai (Pósán László) 83

KORA ÚJKOR

Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta és Graeme Murdoch (szerk.): Közép-európai „történelmek” nyugatiaknak (Csorba Dániel) 86

William O’Reilly: A külső és belső vándorlás törvényi szabályozása a kora újkori Európában (Lévai Csaba) 89

XIX. SZÁZAD

François Guizot levelei lányához, Henriette-hez, 1836–1874 (H. Haraszti Éva) 95

Nicola Del Corno: Összeesküvés-elméletek (Száraz Orsolya) 97

Jelena Milojković-Djurić: Idealizmus és imperializmus: Kállay Benjámin konföderációs törekvései és a Monarchia külpolitikája 1868–1875 között (Demeter Gábor) 100

Helmut Thome: A XIX. század végi német társadalmi változások a bűnesetek tükrében (Medveczky Zsuzsa) 104

Alena Köllner: A „német és a cseh világ” határán. Könyvkultúra Prágában a „hosszú” XIX. században (Ugrai János) 107

XX–XXI. SZÁZAD

D. V. Kovaljov: Az orosz parasztgazdaságok modernizációja, XIX. század vége – XX. század eleje (Kurunczi Jenő) 112

Lars Borgersrud: A norvég honvédelem története, 1814–1940 (Baján Szilvia) 116

Morten Heiberg: A császár(ok) új ruhája. A Földközi-tenger császárai. Franco, Mussolini és a spanyol polgárháború (Katona Eszter) 120

Pier Giorgio Massaretti: Adalékok Líbia és Kelet-Afrika olasz gyarmati területeinek történelméhez (Kun Tibor) 130

Franz Kurowski: Letagadott apaság. Wehrmacht-tisztek a Bundeswehrben (Pandula Attila) 133

Paul Sfetcu: 13 év G. Dej előszobájában (Lipcsey Ildikó) 135

Robin Ramsey: Az Új Munkáspárt (Jemnitz János) 139

Smaranda Vultur (szerk.): Bánsági kisebbségek. Identitás, sokféleség, együttélés és emlékezet (Stelian Mândruţ) 142

Jean Némo: Gyarmati tudományok és tudományos együttműködés a Dél országaival (Kun Tibor) 146