Klió 2003/3.

12. évfolyam

 

Történet-elmélet

John Lukács: Mi a történelem? (Fodor Mihályné) 3

Összefoglalások

Magyarország első ezer éve Európában (Niederhauser Emil) 11

A Közép-Európai Egyetem Töréneti Tanszékének Évkönyve (Niederhauser Emil) 19

Sztoján Radev: A bolgárok megvakítása - Sámueltől napjainkig (Niederhauser Emil) 22

Misha Glenny: A Balkán 1804-1999. Nacionalizmus, változások és a nagyhatalmak (Mészáros Zoltán) 24

Az együttműködés és a tolerancia tapasztalatai az Uraloninnen népeinél (Pósán László) 30

Leopoldo Fornés-Bonavía Dolz: Kuba-kronológia (Anderle Ádám) 32

Nyitra a szlovák törénelemben (Niederhauser Emil) 34

Középkor

Heinrich Keller: Bajorok az ausztriai Duna-völgy térségében a korai középkorban (Pósán László) 45

Jokipni Mauno: Az első keresztes hadjárat Finnországban - mítosz vagy valóság (Nagy Vince Róbert) 48

Kora újkor

Mareile Büscher: A reneszánsz Firenze művészeinek szerződésszegései (Bajók Ildikó) 53

Craig Muldrex: Pénz és társadalom a kora újkori Angliában (Czövek Zoltán) 59

Willem Jan op’t Hof: A második reformáció és a németaföldi református pietizmus és viszonya a német pietizmushoz (Csorba Dávid) 72

Willem van't Spijker, R. Bisschop, Willem J. op't Hof: Hollandiai puritanizmus-történet olvasmányos változatban (Csorba Dávid) 78

P. H. Wilson: Az abszolutizmus Közép-Európában (Sashalmi Endre) 81

Je. M. Maraszinova: Az oroszországi nemesség mentalitása a XVIII. század utolsó harmadában (Kurunczi Jenő) 86

XIX-XX. század

David MacKenzie: Jovan Ristić (Demeter Gábor) 90

Michael Stürmer: Német dicsőség és bukás (1878-1919) (Medveczky Zsuzsa) 95

Constantin Jordachi: Állampolgárság, nemzet és államépítés a Romániához csatolt Észak-Dobrudzsában (1878-1913) (Fodor Mihályné) 100

Ute Frevert: A nemzet és a férfiasság iskolája? A katonaság társadalmi szerepe Németországvban a hadkötelezettség bevezetésétől napjainkig (Pabis Eszter) 108

Barry K. Goodwin-Thomas J. Grennes-Lee A. Craig: A hűtési technológia hatása az USA élelmiszeriparának konvergenciájára (Földvári Péter) 114

Lars Borgesund: Összefoglalás a modernkori norvég hadtörténetről (1814-1940) (Baján Szilvia) 118

XX-XXI. század

Jonathan Wright: Gustav Stresemann (H. Haraszti Éva) 123

Miroslav Stiplovšek: Decentralizáció és nemzeti integrációs törekvések a szlovének körében az 1930-as években (Szilágyi Imre) 126

Richard Hart: Munkásmozgalmak a brit Karib-térségben (1900-as évek) (Jemitz János) 131

Peter Clarke: Sir Stafford Cripps (H. Haraszti Éva) 134

Eward Pearce: Denis Healey (H. Haraszti Éva) 135

Archie Polts: Zilliacus. Egy élet a békéért és a szocializmusért (Jemnitz János) 136

I. I. Vovkanics: Csehszlovákia az 1945-1948-as években (Szamborovszkyné Nagy Ibolya) 140

Alfred-Maurice de Zayas: Rettenetes bosszú: etnikai tisztogatás a kelet-európai németek között, 1944-1950 (Szombat Tamás) 151

Ausztria politikai rendszeréről. Modernizmus és konzervativizmus között (Kaczor Péter) 157

Dimitar Gotsev: Bolgár (?) kálvária a titói Macedóniában (Zsebők Csaba) 163

Yves Boulvert és Jean-Marie Bonisson: Gazdasági csodák a Távol-Keleten - és ami mögötte van (Kun Tibor) 169

Yves Ekoné Amad’zo: Az Afrikai Egység Szervezetéől az Afrikai Unióig (Kun Tibor) 173