Klió 2003/2.

12. évfolyam

 

Összefoglalások

Christoph Conrad-Sebastian Conrad (szerk.): Történetírás és nemzet (Niederhauser Emil) 3

Sztojan Radev: Mit adtak a szláv népek Európának? (Niederhauser Emil) 12

Balázs Trencsényi, Dragoş Petrescu etc. szerk.: Nemzetépítés és vitatott identitások. Román és magyar esettanulmányok (Niederhauser Emil) 14

Sztojan Radev: Az új évezred elé (Niederhauser Emil) 20

Történelmi Antropológiai Füzetek. (Főszerkesztő: Toader Nicoara) (Gorun Blanka) 22

Ókor

Ernst Künzl: Az antik orvostudomány a régész szemével (Gradvohl Edina) 24

David Johnston: A római jog helye az egyetemes kultúrtörténetben (Orosz P. Gábor) 26

N. Hannestad: Késő antik kultúra (Gesztelyi Tamás) 30

J. Bouzek-H. Friesinger etc. szerk.: Népek, királyok és Róma - Jubileumi kötet J. Tejral tiszteletére (Erdélyi István) 33

Középkor

Bernard Le Calloc’h: Francia könyv a magyar honfoglalás és államalapítás koráról (Csetri Elek) 35

Namio Egami: A mongol világbirodalom és a kereszténység (Obrusánszky Borbála) 40

Birgit Studt: Hősök és szentek. A férfiasság megítélése a korai és virágzó középkorban (Pósán László) 43

Koraújkor

Hans-Wolfgang Bergerhauser: A Habsburg-abszolutizmus Csehországban: az 1627. évi uralkodói törvény (Pósán László) 48

I. M. Szokolova: A Monomah-trón (Makai János) 56

Sz. A. Kozlov-Z. V. Dmitrijeva: Adók Oroszországban a XIX. századig (Sashalmi Endre) 60

I. I. Lescsilovszkaja: I. Péter és a Balkán (Kurunczi Jenő) 64

XIX. század

Ian Donnachie: Robert Owen kísérlete (H. Haraszti Éva) 68

N. Sz. Kinjapina: I. Miklós külpolitikája (Bodnár Erzsébet) 70

Linda S. Hudson: „A sorstól rendelt küldetés” szerzője: Jane Cazneau (Kökény Andrea) 77

XX. század

Marcello Flores: A század és a világ. A XX. század történelme (Kun Tibor) 81

Klaus Larres: Churchill hidegháborúja - a személyes diplomácia kísérlete (John Lukacs) 90

David Cannadine: Churchill árnyékában (H. Haraszti Éva) 98

Angelo Varni (szerk.): Fejezetek az olasz sajtó és hírközlés történetéből (Kun Tibor) 99

Luigi Balsamini: Arditi del popolo - egy olasz antifasiszta fegyveres szervezet története (Harsányi Iván) 104

György Péteri: A magyar monetáris rendszer nemzetközi vonatkozásai a két világháború között (Pogány Ágnes) 109

Ieda Osamu (szerk.): A kelet-európai és oroszországi agrártársadalmak az átmenet és átalakulás idején (Niederhauser Emil) 114

Carlos Flores Juberías (szerk.): Spanyolországi tanulmányok Kelet-Európáról (Rubén Ruiz Ramas) 118

Nemzeti kisebbségek. Identitás, másság, együttélés, multikulturáltság és integráció (Stelian Mândruţ) 122

Vladimír Clementis: Egy konferencia tanulságai a szlovákok és a magyarok számára (Hamberger Judit) 126

Drago Jančar-Peter Vodopivec (szerk.): Sikerek és gondok a XX. századi szlovén fejlődésben (Szilágyi Imre) 136

Studia Russica - Az ELTE Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének újabb évkönyve (Niederhauser Emil) 143

Soňa Gabzdilová: A német kisebbség helyzete Szlovákiában 1945 tavaszán és nyarán, az evakuálásból való visszatérés után (Vesztróczy Zsolt) 146

Milorad Tomanić: A szerb egyház a háborúkban - és a háborúk a szerb egyházban (Mészáros Zoltán) 150

Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság (Lévai Béla) 157

Lavinia Betea: Beszélgetés Corneliu Manescuval (Lipcsey Ildikó) 162