Klió 2003/1.

12. évfolyam

 

Új elméleti megközelítés

Hans-Ulrich Wehler: Nemzet és nacionalizmus – elméleti belátások (Pabis Eszter) 3

John Lukacs: A nemzetiszocializmus egyetemes jellege (fordította: Fodor Mihályné) 8

George (Rip) Rapp, Jf.–Christopher L. Hill: Geoarcheológia (Czehelszky Zsuzsanna) 22

Információs fordulat a történetírásban? Intézmények és kommunikáció, XIII–XV. század – Kanada, 2002. május 9–11. Konferencia, szervezték: Michel Hébert és Kouky Fianu (Novák Veronika) 26

Összefoglalások

Aglarov Mamajhan: Az andik – történelmi-néprajzi kutatások (Erdélyi István) 33

Nicola Crepax: Az olasz ipar története (Kun Tibor) 36

Ladislav Tajták: Kelet-Szlovákia mint nemzeti probléma (Hamberger Judit) 41

R. William Weisberger etc. (szerk.): Szabadkőművesség az Atlanti-óceán két partján (L. Nagy Zsuzsa) 49

Ókor

Peter Siewert (szerk.): Görög források a cserépszavazásról (Németh György) 52

Bente Kiilerich: A konstantinápolyi Theodosius-obeliszk és bázisa (Kálny Beatrix) 56

Thuri Lorenz: A keresztény basilica eredete (Gesztelyi Tamás) 59

Ju. Ju. Piotrovszkij (szerk.): Egy világhírű orosz régész, M. P. Grjaznov jubileumára (Erdélyi István) 62

Középkor

Detlef Liebs: Adósrabszolgaság a Nyugatrómai Birodalom bukása után (Orosz P. Gábor) 64

D. Tessore (szerk.): Az ezeréves Szent István-i életmű olasz nyelven (Havas László) 67

Christine Reinle: A középkori amazon-legenda (Pósán László) 77

Az európai civilizáció gyökerei – Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia III–IV. (Niederhauser Emil) 81

Koraújkor

Maximilian Lanzinner–Dietmar Heil: Az 1566. évi augsburgi birodalmi gyűlés (Pósán László) 83

P. V. Lukin: Népi elképzelések az államhatalomról a XVII. századi Oroszországban (Sashalmi Endre) 89

Olekszander Ogloblin: Iván Mazeppa kozák hetman és kora (Udvari István) 91

Meinolf Arens: A Habsburgok hatalmi törekvései Erdélyben a XVII. század elején (Kovács Ágnes) 94

A. Je. Csekunova: A XVII. század vége és a XVIII. század első negyede írásos forrásainak formai sajátosságai és terminológiája Oroszországbanv (Kurunczi Jenő) 99

Marshall T. Poe: “Egy szolgaságra született nép”. Oroszország a koraújkori európai etnográfiában (Sashalmi Endre) 103

XIX. század

Mathias Freiherr von Rosenberg: Savigny: egy jogász és kora (Balogh Judit) 109

Manfred Jatzlauk: Helmuth von Moltke (Szántó Mariann) 115

Helmut Rumpler: Osztrák történelem 1804–1914 – esély Közép-Európának? (Niederhauser Emil) 119

Peter Arsinov: Az ismeretlen forradalom: a mahnovista mozgalom (Konok Péter) 125

XX. század

Alfred J. Rieber: Sztálin, a határvidék embere (Fodor Mihályné) 135

Moritz Csáky–Elenea Mannová (szerk.): Kollektív identitás Közép-Európában (Niederhauser Emil) 141

Ljubovj Siselina: Kelet-Közép-Európa az EU és Oroszország között (Niederhauser Emil) 146

Helga Embacher etc. (szerk.): A birodalmaktól az Európai Unióig (Niederhauser Emil) 148

Peter Mosny: Ruténia autonómiájának kérdése 1918 és 1945 között (Babják Ildikó) 154

Božo Repe: Jugoszlávia felbomlásának folyamata (Szilágyi Imre) 159

Antonio Magliulo: Piacszabályozás az olasz alkotmányban (Kun Tibor) 169

Éva Haraszti-Taylor: Írások mindenféléről (Barta Róbert) 173