Klió 2002/3.

11. évfolyam

 

Új módszertani megközelítések

Orális történelemkutatás Romániában (Stelian Mândruţ) 3

Darko Dukovski: Az olaszok exodusa Istriából 1945 és 1956 között (Szilágyi Imre) 6

A Harmadik Európa (Stlian Mândruţ) 11

Összefoglalások

Luc François és Anna Katherine Isaacs (szerk): A tenger és Európa (Fodor Mihályné) 14

A. Sz. Mülnikov: A szláv világ Kelet-Európa felől nézve (Niederhauser Emil) 25

'Uvea–Wallís: Történelem és társadalom Polinéziában (Kun Tibor) 29

Rabbi Yshaja Grosz: Hászidok Magyarországon (Csukás Judit) 34

Ókor

Pierre Sanchez: A delphoi Amphictyonia (Németh György) 39

Peter Temin: Piac és árak az ókori Babilonban (Földvári Péter) 41

I. C. Mantle: Gyermekek a római vallási szertartásokon (Sáry Pál) 46

Thomas Richter: Antinoosz születésnapja (Kiss Sebestyén) 48

Középkor

K. A. Kajumovics: Az Ujgur Kaganátus (Erdélyi István) 52

August Nitschke: A Karolingok és az Ottók állama (Rácz Katalin) 55

F. W. Mote: A középkori Kína (Obrusánszky Borbála) 61

Peter Dinzelbacher: Állatperek a középkori Európában (Földvári Péter) 64

Kora újkor

Simon Dixon: Az orosz modernizáció, 1676–1825 Lakatos Judit) 67

Paul Buschkovitch: Nagy Péter (Sashalmi Endre) 71

XIX. század

Anna Wesswly (szerk.): Az értelmiség, a humán tudományok és a politika (Niederhauser Emil) 75

A. B. Mindlin: Az oroszországi zsidóság a XIX. században (Kurunczi Jenő) 78

Andrew Roberts: Napóleon és Wellington (H. Haraszti Éva) 83

Michel Winock: Victor Hugo (1802–1885) (Vadász Sándor) 84

Sz. M. Falkovics (szerk.): 1848 forradalmai (Zseliczky Csilla) 89

Franics Wheen: Marx élete (H. Haraszti Éva) 95

A. H. Matijeva: Kovalevszkij és kortársai (Kurunczi Jenő) 98

XX. század

Michel Winock: A szélsőbaloldal a XX. században (Vadász Sándor) 102

Giuseppep Berta: Indusztrializáció a XX. századi Olaszországban (Kun Tibor) 105

Margaret MacMillan: Az 1919. évi békekonferencia (H. Haraszti Éva) 113

Roy Jenkins: Churchill (H. Haraszti Éva) 114

Nilc Ivar Agoy: A norvég belső elhárítás (1905–1940) (Baján Szilvia) 117

David Dutton: Neville Chamberlain (H. Haraszti Éva) 121

Robin Lumsden: Német kitüntetések (1933–1945) (Pandula Attila) 122

Antony Beevor: A berlini csata (H. Haraszti Éva) 124

Richard Overy: Náci vezérek fogságban (H. Haraszti Éva) 125

Walcz Amarylisz: 1956 és Olaszország (Katona Eszter) 127

Leonyid Gibijanszkij: Szovjet–jugoszláv kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom (Bíró László) 134

André Ronde: Franciaország katonapolitikája Fekete-Afrikában (1960–1990) (Kun Tibor) 138

I. William Zartman: A Clinton-adminisztráció Fekete-Afrika-politikája (Kun Tibor) 141

Thomas L. Blanc: Közép- és Dél-Afrika: háborúk és gazdasági válságok a XX–XXI. század fordulóján (Kun Tibor) 146

Timothy Garton Ash: Jelentések az 1990-es évek Európájából (Péter László) 153