Klió 2002/1.

11. évfolyam

 

Új módszertani megközelítések

Filológia és történelem (Studia Russica XVIII. kötet, szerk.: Zoltán András) (Niederhauser Emil) 3

Thomas G. Watkin: Angolszász jogtörténeti értékelések (Varga Norbert) 5

Hans Erich Volkmann: Egy történészkongresszus utózöngéi (Erős Vilmos) 8

Összefoglalások

Anna Caffarena: A nemzetközi szervezetek története (Kun Tibor) 11

Michael Stolleis (szerk.): Jogászegyéniségek az ókortól a XX. századig (Balogh Judit) 17

Kaukázusi genealógia (Elbrusz folyóirat) (Erdélyi István) 22

Szvák Gyula (szerk.): Oroszország helye Európában (Bodnár Erzsébet) 24

Piotr S. Wandycz: Kelet-Közép-Európa történte a középkortól napjainkig (Csortos Csaba Ádám) 34

Peter Vodopivec: Nemzet, mítoszok és valóság a szlovénoknál (Szilágyi Imre) 43

Ókor

Erdélyi István: Régészet Mongóliában (Ferenczy László) 48

Jane F. Gardner: A család, mint személyi és gazdasági kötelékek hordozója a római jogban (Babják Ildikó) 53

Th. Fröhlich: Népi művészet, népi vallásosság Pompejiben? (Gesztelyi Tamás) 57

Radu Ardevan: A dáciai városok (Pap Levente) 63

Kora újkor

J. M. Hartley: Az orosz társadalom a XVII–XVIII. században (Sashalmi Endre) 71

Jean-Pierre Gross: A jakobinusok és az emberi jogok (Takács Tibor) 76

Gheorghe Gorun: Az osztrák reformpolitika és a parasztmozgalmak Közép-Európában, 1750–1800 (Kocsis Lajos) 82

Richard Prazák: Kazinczy Ferenc Spielbergben (Niederhauser Emil) 85

XIX. század

Jiři Kořalka: Palacký és Németország (Niederhauser Emil) 87

Eltérő perspektívák: 1848–49 helye a jelenlegi magyar és román történetírásban (László Ferenc) 89

Ladislav Tajták: Adalékok 1848–49 szlovák megítéléséhez (Vesztróczy Zsolt) 94

Holly Case: 1848 és a szlovénok (Szilágyi Imre) 98

Carla Ghezzi: Afrika és Olaszország kapcsolatai (XIX–XX. század) (Kun Tibor) 102

Mark Wahlgren Summers: Választási visszaélések a XIX. század végi Egyesült Államokban (Lévai Csaba) 106

XX. század

Thomas Kabdebo: Írország a XIX–XX. században (H. Haraszti Éva) 116

Daniel Singer: A XX. századi szocializmusok (Jemnitz János) 119

Uriel Macías stb. szerk.: Zsidók a XX. századi Spanyolországban (Harsányi Iván) 123

T. Ju. Paveljeva: A lengyel frakció az orosz Állami Dumában (1906–1914) (Vesztróczy Zsolt) 129

Antonio Elorza stb. szerk.: Tudományos munka az ETA történetéről (Harsányi Iván) 131

Francesca Fauri: Olaszország és az európai gazdasági integráció folyamata (Kun Tibor) 138

Đoko Tripković: Jugoszlávia és Nagy Imre menedékjogának kérdése (Bíró László) 144

Paul Betts: Bálványok éledése – az anyagi kultúra tárgyai a kelet-német emlékezetben (Fodor Mihályné) 148

Kate Hudson: Európai kommunizmus (Jemnitz János) 156