Klió 2001/2.

10. évfolyam

 

Összefoglalások

Carlo Tullio-Altan: Az olaszok Európában (Kun Tibor) 3

Elena R. Castello: Az európai zsidóság története (Csukás Judit) 8

Szultánportrék (Dávid Géza) 11

Patrick Cabanel: A francia protestánsok (Takács Tibor) 14

Toso Doncsev: A magyarországi bolgárok (Niederhauser Emil) 20

Olasz történelmi enciklopédia (XIX–XX. század) (Pete László) 24

Szlovákia krónikája (Hamberger Judit) 28

M. Lelekács–I. Harajda (szerk.): Egy kárpátaljai bibliográfia (Ivancsó István) 32

 

Ókor

David Hurst Thomas: Az ősi Észak-Amerika (Czehelszky Zsuzsa) 36

Pierre Lévęque: Békák az ókorban (Németh György) 38

Jean-Paul Thuillier: A római sport (Gedeon Magdolna) 40

J. A. Ruebel–U. Gotter: Caesar 2100 éve (Havas László) 47

Adrian Husar: Kelták és germánok Daciában (Tóth Emőke– Takács Levente) 52

 

Középkor

Antonin Čižek: Két évezred szentjei (Ivancsó István) 54

Uwe Israel: Németek a középkori Itáliában (Pósán László) 58

 

Kora újkor

Elisabeth Dufourcq: A jezsuiták tengerentúli tevékenysége (Kun Tibor) 61

Chester Dunning: Oroszország a XVI–XVII. század fordulóján (Sashalmi Endre) 64

A. A. Preobrazsenszkij–L. Je Morozova–Ny. F. Gyemidova: Az első   Romanovok (Szili Sándor) 69

Alekszandr Lavrov: Szofja Alekszejevna cárkisasszony régenssége (Szili Sándor) 74

A. B. Plotnyikov: N. I. Panyin alkotmánytervezetei Oroszországban (Kurunczi Jenő) 81

 

XIX. század

A. N. Bohanov: A Romanovok szerelmi ügyei (Niederhauser Emil) 85

Maciej Janowski: A lengyel liberalizmus (Lagzi Gábor) 89

Philippe Nivet–Yvan Combeau: A párizsi helyhatóság (Takács Tibor) 99

M. D. Dolbilov: Az orosz jobbágyfelszabadítás pénzügyi kérdései  (Kurunczi Jenő) 106

Ian Tyrrell: Az amerikai történetírás és az amerikai nemzet (Magyarics Tamás) 111

Kurt Gostentschnigg: Az osztrák–magyar albanológia (Csaplár Krisztián) 115

 

XX. század

A XX. század krónikája (Kun Tibor) 124

Johann P. Arnason: A kommunizmus és a modernség (Fodor Mihályné) 133

Rok Stergal: A laibachi garnizon tisztikara (1900–1914) (Szilágyi Imre) 141

Gheorghe I. Bodea: II. Károly (magán)élete (Kocsis Lajos) 147

Leo Panitch etc. (szerk.): Korunk munkássága (Jemnitz János) 150

Rob Kroes: Európa és Amerika (Magyarics Tamás) 154

 

Vissza a Klió honlapjára