Márton László

Krúdyról írni? Előbb-utóbb miNDen bizonnyal

Amikor levélben sürgettem Márton Lászlót: szíveskedjék elküldeni az Irisnek fantasztikus Krúdy-előadása szövegét, amelyet papír nélkül oly szuggesztíven közlött nyíregyházi hallgatóságával, “Buda, 1999. XI. 11.” keltezésű gépírásos levelével válaszolt.

Mindjárt választ kapott ő is. Azt kértem most már: legalább levele közlésével tájékoztathassuk az olvasókat, miért nem adhatja a Krúdy-előadást, miért nem foghat most hozzá “Krúdyról írni”. Arra kértem még, hogy a protokolláris megszólítást hadd cserélhessük köznapibbra. Erre is válaszolt. A hasonmásban látható régies kéziratstilizációval. Ez is remeklés a maga nemében. (k.s.i.)