KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Szabó Magda

Hajában csillagok

A “Sziluett” székesfehérvári bemutatója elé

Alkalmi darabot írni nemcsak divatjamúlt, de kockázatos is: a vállalkozás veszélye nem a védőháló hiányában, hanem annak sokszoros meglétében fenyegeti azt, aki megkísérli. A dráma hőséről mindenki azt képzeli személyes élmény fűzi hozzá, tulajdonképpen ismeri is, holott neve csak a nemzet kulturális szókincsébe tartozik, és ami róla majd színpadra kerül, ha részben-egészben tényszerűen igaz is, nem saját drámai formában közzétett nyilatkozata, hanem egy ismeretlen író látomása, aki hozzányúlt a nemes anyaghoz.

Mikor a Vörösmarty-darab megírására biztatni kezdtek, első gondolatom az volt, nem vállalom, holott akkor már ötödik éve kutatásszerűen foglalkoztam a költővel és a színház se volt idegen munkaterület. Mégis, öröm helyett zavart, majdnem ingerültséget éreztem, nekem évek alatt a Szózat írója ügyemmé, szinte magánügyemmé vált… Azt hiszem, az éveken át folytatott kutatómunka iriggyé tett, nehezen mozdultam ki a Délsziget veremvilágából, amelyben szörnyek, látomások és iszonyúvá keveredett hangzavarban állatok és indulatok bizkóznak egymással, jól éreztem magam társak nélkül is a mester bűvöletében, sokáig, egyszerűen irigy voltam megosztani az élményeimet. Aztán mégis úgy fordult, hogy aláírtam a szerződést…

Reménytelennek hittem, hogy megfelelő hangot találhatok… Nemcsak képességeimet meghaladónak éreztem, de a színpadi játékidőt is kevésnek, a játékteret szűknek mindannak az érzékeltetésére, ami a költő és Magyarország életében 1800 és 1855 között lezajlott. Aztán valahogy megbékéltem, most visszagondolva úgy látom, alighanem azzal a valóban együgyű indoklással: egész életemben meg akartam köszönni neki, amivel költészete gazdagított, most itt az alkalom, ha másra nem, egy főhajtásra, s annak érzékeltetésére, tudom, mit teszek, mikor kimondom a nevét. Anynyira talán meg tudom bűvölni az idő- és térhatárt jelentő színpadot, ha mutathatok valamit napjai fényéből, terhéből, a színpadon egy teljes élet visszavetítése aligha fér el, de egy sziluetté igen…

A Sziluettben már az élettől búcsúzó mester csak emlékeztet arra, milyen férfi volt megtörettetése előtt: kisugárzásától nem szabadulhatott senki… Vörösmarty nyelvünk legnagyobb művésze, félkarral tartja fejünk felett az égboltot, hajában csillagok, kezében letört ezüstágon a hold, villik suttognak mély vizekből, a halál lehellete érdes, Csongor megy, pedig valójában régen tudja, nincs is három út, csak egy, az is kudarcos, és ha volna, csak Üdvlakban lenne található, csakhogy az Üdvlak nincs…

Születésének második évszázadát ünnepeljük, a SZÓZAT intonálására a föld minden mozdulni tudó magyarja felemelkedik.