Zubánics László

Régészeti napló

     Vidékünk múltjának kutatásában az utóbbi évtizedekben jelentős eredményeket ért el az Ungvári Állami Egyetem régészeti laboratóriuma, amely minden nyáron a Történelem Kar elsős diákjainak részvételével ásatásokat végez Kárpátalja különböző területein. Az utóbbi években a figyelmük a tiszacsomai honfoglaláskori temetőre összpontosul, ahol már igen jó eredményeket tudnak felmutatni. 1989-ben jómagam is kivettem részem egy ilyen expedícióból, bár nem ennyire izgalmas helyszínen, csupán Asztély mellett, ahol az országhatár közvetlen közelében egy III—IV. századi keramikus település maradványait tártuk fel. Az ásatás folyamán naplót vezettünk, amelybe esténként lejegyeztük a nap eredményeit.

     Augusztus 6., vasárnap.
     Megérkeztünk a muzsalyi bázisra. Kotigorosko Vjacseszlav docens, az ásatás vezetője megismertetett bennünket a munkarenddel (ébresztő — reggel 4 órakor, munkakezdés a helyszínen — 4.30., reggeli — 9.00., ebéd — 2.00). Napi 8 óra munka a tűző napon. Még elképzelni is rossz, nemhogy végigcsinálni.

     Augusztus 7., hétfő.
     
Hozzáláttunk a helyszín tanulmányozásához. Az ásatási terület a Barátság-kert szélén fekszik, nem messze a szovjet-magyar határtól. Az itt lévő település látta el a felső-tiszai régiót cserépedénnyel. Az első leletek 1958-ban kerültek a felszínre, amikor a kertet kezdték telepíteni. Több tucat ép edényre és rengeteg töredékre bukkantak akkor. Mivel senki sem fordított figyelmet rájuk, a leletek többsége az egymást követő mélyszántások során elpusztult.
     
A tervszerű és tudományos kutatás csak 1988-ban kezdődött el. 1989-ben három helyszínen kezdődött meg a munka: az első részlegen júliusban, a másodikon és a harmadikon augusztusban. Az első és a harmadik részleget egy folyosóval kötötték össze. Miután a talajréteget 0,47 méter mélységig sikerült eltávolítani, a talajban két gödör körvonalai tűntek fel.

     Augusztus 8., kedd.
     
A 2. sz. részlegen a földréteg eltávolítása után egy kétszintes égetőkemence romjai bukkatak elő. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a 24. sz. gödör feltárása. A tartalma humuszos. A második rétegben a kemence mellett egy tál maradványai tűntek fel, majd a rétegben mindenütt egy pifosz (gabonatartó edény) darabjai vannak.

     Augusztus 9., szerda.
     
Megkedődött a 2. sz. részlegen a kemece melletti gödör feltárása. Tele volt szénnel és edénydarabokkal. Mellette egy másik gödör körvonalai tűntek fel. A 3. sz. részlegen folytatódott a 22. sz. gödör feltárása. A tartalma szürke színű, majdnem olyan mint a talaj. Minden rétegben rengeteg a töredék. Elértük az 1 méteres mélységet.

     Augusztus 10., csütörtök
     
A 2. sz. részlegtől 16 méternyire északra megkezdődött az 5. sz. részleg feltárása (méretei 17 x 5 méter). 0,3 méter mélyen szürke talaj kezdődött. 0,4 méter mélyen 2 gödör körvonalai rajzolódott ki.

     Augusztus 11., péntek
     
A 21. sz. gödröt 1 méter mélyen leástuk. Tele van edénymaradványokkal, minden rétegben 2–3 darab. Elértük az 1,5 méter mélységet. Ezzel egyidejűleg a 24. sz. gödröt vizsgáltuk. A gödör kör alakú (átmérője 1,85; mélysége 0,55 méter). Tartalma humuszos talaj, szén, edénymaradványok. Mellette kemencegödör található, amelynek tartalma szürke színű, úgyszólván teletömve edénytöredékekkel. A gödörhöz két, erősen megrongálódott kemence tartozik.

     Augusztus 12., szombat.
     
Tovább folytatjuk a 22. sz. gödör vizsgálatát: a tartalma sárgásfekete agyag. Szerkezetét tekintve az 1. sz. kúthoz hasonlít. A továbbiakban a 22. sz. gödröt, mint 2. sz. kutat jelöljük. Az eredeti talajszinttől 1,8 méter mélyen egy korsót találtunk, letörött füllel. Még 0,5 méterrel lejjebb 2 nagyméretű korsó feküdt. Az első majdnem teljesen ép, csak a tetején tört le egy kevés. A másiknak hiányzik a teteje és a füle. 2,7 méter mélyen fekete agyagréteg kezdődött, hasonlóan az 1. sz. kúthoz (átmérője 0,5 méter). 3,1 méter mélyen egy ép korsó került a napvilágra belenyomkodott díszítéssel. 3,7 méter mélyen elkezdett szivárogni a víz.

     Augusztus 14., hétfő
     
Hozzákezdtünk a 23. sz. gödör vizsgálatához (a továbbiakban 1. sz. lakóház). Egy része a fel nem tárt rész falában folytatódik. Az első rétegből jelentős mennyiségű töredék került elő. 0,2 méter mélyen az eredeti felszínből egy zöld üvegből készült gyöngyszem, tőle 0,4 méter távolságra egy fél pifosz került elő. A pifosz alatt egy tál volt, mellőle előkerült még egy. 0,5 méter távolságra egy őrlőkő feküdt.

     Augusztus 15., kedd
     
Folytattuk a helyszín nyugati részének feltárását (1. sz. lakóház). Nagyon kevés a kerámia. 0,9 méter mélyen a fal mentén kékesszürke agyagréteg bukkant fel. Nagyon kevés a lelet. Egyidejűleg a 2. sz. részlegen is folyt a munka.

     Augusztus 16., szerda
     
A 3. sz. részleg objektumainak tanulmányozása mellett hozzákezdtünk a 21. sz. kemence feltárásához. A kemence nagyon rossz állapotban van, a rács teljesen tönkrement. Átmérője 1 méter, a megmaradt rész magassága 0,4 méter. A tartóoszlop átmérője 0,44, magassága 0,35 m. Tartalma: néhány edénytöredék, szén nincs benne, csak egy kis hamuréteg. A tüzelőnyílás 0,58–0,7 méter széles. A kemence falait agyaggal mázolták ki és vörös színűre égették.

     Augusztus 17., csütörtök
     
Hozzákezdtünk a 21. sz. kemencegödör vizsgálatához (nyújtott formájú, 2,4 x 1 m.). Majdnem tömve edényrészletekkel. A többségük tál, de felbukkant egy pohár darabja is. A gödör tartalma humuszos talaj. Kiderült, hogy a 22. sz. kemencével közös kivezető nyílása volt. Párhuzamosan folyt az 1. sz. lakóház feltárása.

     Augusztus 18., péntek
     
Megkezdődött a 22. sz. kemence vizsgálata. A rácsa eltűnt. A tartalma hamu és néhány kerámiadarab.

     Augusztus 19., szombat
     
Az 1. sz. lakóház mellett hozzáláttunk egy gödör feltárásához. A talaj megtisztítása után egy 1,6 méter átmérőjű kör kontúrjai tűntek elő. Az első négy rétegből 8 edénytöredék került elő. Az agyag sötét, majdnem olyan, mint a mélytalaj. Az 1. sz. lakóház talajának megtisztítása után egy ovális hurok tűnt fel (méretei 1 x 0,7 méter). 1,2 méter mélyen csak a közepén van lelet. Eközben folyt a 2. sz. részlegen a 23. sz. kemence feltárása.

     Augusztus 21., hétfő
     
Az 1. sz. lakóházban 1,4 méter mélyen egy tál darabjai bukkantak fel. 2,3 méter mélyen egy tál alja és 2–3 edénytöredék került elő. Párhuzamosan folyt a 2. sz. részleg feltárása.

     Augusztus 22., kedd
     
Tovább folyt az 1. sz. lakóház feltárása. A vizsgált gödör szerkezetét tekintve hasonlít a korábbn feltárt kutakhoz. A benne lévő agyag összefüggő. Rétegenként egy-két kerámia bukkant fel. Az eredeti felszíntől 1,6 méter mélyen egy tál darabjai kerültek napvilágra. 3,5 méteren egy letört fülű és tetejű korsó került elő. A díszítése kis keresztekből és köröcskékből áll. A továbbiakban egy eldeformált tetejű korsó, egy nagy tál darabjai és egy kis, fenék nélküli korsó került elő.

     Augusztus 23., szerda
     
A 2. sz. részleg területén néhány gazdasági jellegű objektumra bukkantunk. 6 oszlopgödör került a napvilágra, amelyek alkalmasint az épület tetőzetét tartották. Az épület méretei: 4 x 2,5 m. A lelet súlyosan sérül, a padlózaton is láthatóak az ekenyomok.

     Augusztus 24., csütörtök
     
Folytattuk az objektumok feltárását a 2. és a 3. sz. részlegeken. A feltárt 4. sz. lakóház (3,8 x 3 m) falai 0,2 méternyire a talajba mélyülnek. Északi irányban 2 gödör található az épület mellett.

     Augusztus 25., péntek
     
Előkészítettük a feltárt részlegeket a lefényképezéshez és a lerajzoláshoz. Hozzáláttunk az objektumok feltárása utolsó stádiumához. A 2. sz. részlegen feltártuk a 6. sz. lakóházat. Méretei: 2,8 x 2,3 méter.

     Augusztus 26., szombat.
     
Utolsó munkanap. Befejeztük a részlegek feltárását. Még ezen a napon is rengeteg munka akadt. A 2. sz. gödröt (5. sz. kút) 2,7 méterre mélyítettük.
     
Megkaptuk a fizetésünket is: 41 rubelt 3 heti kemény földmunkáért (egy tisztviselő havi fizetése akkor 180 rubel lehetett). Még ebből is levontak néhány fajta adót, többek között a gyermektelenségit is, pedig alig múltam 18 éves. De már tényleg elég volt a munkából, s négy nap múlva ismét megkezdődik a tanulás az egyetemen, immár a második évfolyamon