Vissza a nyitólapra
------ 0 -----
A HEL alapszabálya

  • A Hadkötelezettséget Ellenzôk Ligája (továbbiakban: Liga) az Alapszabályt aláíró egyének szabad társulása.
  • A Liga tevékenysége kizárólag a hadkötelezettség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekre irányul.
  • A Liga tagja lehet bárki, aki valamilyen - emberi jogi, lelkiismereti, morális, vallási, szakmai-gazdasági, politikai vagy egyéb - meggondolásból elutasítja a hadkötelezettséget és annak mielôbbi megszüntetésére törekszik.
  • A Liga üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja. Az üléseket a Liga Ügyvivôi Testülete hívja össze. Az üléseken a Liga minden megjelent tagja egy szavazattal rendelkezik.
  • A Liga minden ülésén újraválasztja az Ügyvivô Testületet. Az Ügyvivô Testület a Liga két ülése között képviseli a Ligát és összehangolja annak tevékenységét. Az Ügyvivô Testület maga határozza meg működési rendjét. Az Ügyvivô Testület ülésein a Liga minden tagja tanácskozási joggal részt vehet.


Utolsó módosítás dátuma: 1998. február 18.
© Nemes Attila, 1998.
URL: http://www.c3.hu/~farkashe/hel/alapszab.htm