Mécs Imre felszólalása 2003-09-16


86. ülésnap, 9-12. napirend előtti felszólalások

ELNÖK: Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Mécs Imre frakcióvezető-helyettes úr, a Szabad Demokraták Szövetségétől, ?2004-ben vonul be az utolsó sorkatonaö címmel. Képviselő urat illeti a szó.

MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! A napokban a sajtóban sok találgatás, illetve bizonyos fokú szkeptikus hangvételű cikk jelent meg arról, hogy 2005-ben is lesz még bevonulás a sorkatonák számára. Ezért rendkívül fontosnak tartja a Szabad Demokraták Szövetsége, a kormányzó koalíció tagja, hogy világossá tegye: 2004-ben vonul be az utolsó sorkatona Magyarországon. Ez rendkívül fontos dolog, ugyanis a haderőreform talpköve az önkéntes, hivatásos hadseregre való áttérés.

Ez rendkívül fontos az ország védelme, valamint a szövetségi kötelezettségeink teljesítése szempontjából. Sokoldalúan képzett, kiváló katonákból álló és - nem sajnálom azt a szót, hogy - elit hadsereget kell létrehoznunk a jelenlegi két hadseregből. Jelenleg ugyanis két hadsereget kénytelen az ország és az adófizetők fenntartani, egyrészt egy sorozott, fél évre behívott, három hónapos sekélyes kiképzéssel ellátott, önmagát megvédeni sem tudó katonák halmazát, másrészt pedig a már nemzetközi kötelezettséget teljesítő és profi, önkéntes, hivatásos hadsereg irányába elmozdult hadsereget. Ez bizony nagyon sok pénzbe kerül. Juhász Ferenc miniszter úr kérdésemre itt a parlamentben azt nyilatkozta, hogy a sorozott hadsereg fenntartása külön mintegy 60-68 milliárd forintba kerül. Tehát minél előbb áttérünk az önkéntes, hivatásos hadseregre, és minél előbb lemondunk a sorkatonák behívásáról, annál több pénzt tudunk fordítani az önkéntes, hivatásos hadsereg kialakítására, és annál előbb megvalósítjuk a haderőreformot, amire nagyon nagy szükség van.

Hadd idézzek fel egy kis történelmet. 1993-ban a Szabad Demokraták Szövetségének a küldöttgyűlése határozatot hozott, hogy figyelemmel kell kísérni a sorkatonaság igénybevételének szükségességét, és amint eljön az ideje, le kell mondani arról, nem szabad azt igénybe venni. Akkor jött el ez az idő, amikor NATO-tagok lettünk, hiszen minden haderőreform, -átalakítás nehézségekkel jár, és a NATO védőernyője alatt tudjuk nyugodtan, az országunkat biztonságban tudva a leghatékonyabban és legracionálisabban az átalakítást elvégezni.

Az előző ciklusban valamennyi parlamenti párt egyetértett a sorkatonaság megszüntetésével, csak az időpontokban voltak különbségek. A Fidesz vezette koalíció 2010 utánra ígérte, az MSZP 2006 körül látta ezt megvalósíthatónak, a Szabad Demokraták Szövetsége pedig azt mondta, hogy minél hamarabb történik ez az átállás, annál racionálisabb lesz és annál előbb el fogunk jutni a hivatásos hadsereghez. Nem szólva arról, hogy egy rendkívül kitűnő kegyelmi állapot jött létre, amikor az emberi jogok követelése, az egyenlő közteherviselés alapvető elve, valamint a nemzet védelmének és a hadsereg átalakításának az igénye egybeesik. Úgy gondoljuk, hogy fiatalok százezrei felett lóg a behívás Damoklesz kardja, több mint hatszázezer fiatalember hívható be, és az ő életpályájukat, társadalmi munkában való részvételüket, családalapításukat és karrierjüket - ne szégyelljük ezt a szót kimondani - nagyon hátráltatja, hogy bizonytalanságban élnek azért, hogy behívjunk négy-öt- vagy hétezer fiatalembert. Ezt minél előbb meg kell szüntetni.

Ugyanakkor meg kell teremteni a szerződéses katonák biztosításának a feltételeit, ami nemcsak pénz kérdése, hanem megfelelő pályaképet, kitűnő kiképzést kell biztosítani számukra, és olyan lakhatást, amely megfelel a huszonegyedik századnak. Ceterum censeo, 2004-ben fog bevonulni az utolsó sorkatona Magyarországon.

Köszönöm szépen. (Taps az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány nevében Iváncsik Imre államtitkár úr válaszol. Öné a szó.

IVÁNCSIK IMRE honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Mécs Imre Képviselő Úr! Kedves Képviselőtársaim! Mindenekelőtt köszönöm nagyon tapasztalt és a honvédelem ügye iránt elkötelezett képviselőtársamnak, hogy a témát szóba hozta, mert ez alkalmat ad számomra, hogy a kormány nevében a sajtóban megjelent, talán félreérthető találgatásokkal kapcsolatban elmondjam az álláspontunkat.

A kormányprogram konkrét időpont megjelölése nélkül a ciklus végéig irányozta elő a sorkatonai szolgálat megszüntetését. Mint ahogy Mécs Imre úr utalt rá, abban teljes volt az egyetértés közöttünk, mi magunk is kimondtuk, hogy ezen belül azon akarunk dolgozni, hogy minél hamarabb megtörténhessen az áttérés a hivatásosokból és szerződésesekből álló honvédségre.

A kormány ez év március 14-én hozott egy határozatot, a 2043/2003. számú határozatot, amelynek a 2. pontjában az áttérés időpontjaként 2005 első félévét irányozta elő. Ez alapján egy feszes ütemezést készítettünk, amiben az szerepel, hogy ha minden feltételt meg tudunk teremteni, akkor 2004 végén vonuljon be az utolsó sorkatona. A beosztások átminősítését - amire nélkülözhetetlenül szükség van ahhoz, hogy elérjük ebbe az állapotba - többféleképpen terveztük meg. Egy jelentős részüket átminősítjük szerződéses beosztássá, kis mértékben új közalkalmazotti beosztásokat hozunk létre, lehetőségünk nyílik katonai szervezetek megszüntetésével sorkatonai beosztások törlésére, és bizonyos számú sorkatonai beosztást szolgáltatások vásárlásával fogunk majd kiváltani.

A kormányhatározatot követően májustól megkezdtük az ütemezett végrehajtást. Ennek eredményeképpen a második és harmadik negyedévben 20 százalékkal csökkent már a sorkatonai beosztások száma. Mi a kormányhatározatban szereplő időpontot végső határidőnek tekintjük, és azon dolgozunk, hogy az előbb említett módon a Mécs Imre képviselő úr által is felvetett időpontra ezt az áttérést végre tudjuk hajtani.

A mai megszólalás arra is kitűnő lehetőség számomra, hogy szóba hozzam, ez nem csak egyszerű szándék kérdése. Nagyon sokat kell együtt dolgoznunk azért, hogy ennek a konkrét jogi és pénzügyi feltételeit is megteremtsük, és amikor éppen a költségvetés tárgyalására készülünk, akkor ez fontos mondat, különösen, amikor azt összegeztük, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok olyan képviselőtársunk emelte fel a hangját katonai szervezetek megszüntetése miatt, aki korábban százával adott be olyan természetű javaslatokat, amelyek jelentős forrásokat vonnának meg a Magyar Honvédségtől.

Végezetül engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy nemrég betöltött kerek születési évfordulója alkalmából szívből köszöntsem, és nagyon jó egészséget kívánok. Abban bízom, tovább tudunk együttműködni, együttdolgozni annak érdekében, hogy a közösen kitűzött célunkat feszes munkával az elhatározott határidőre együtt elérjük.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.