Fôszerkesztô:
Tolnai Ottó
Felelôs szerkesztô:
Bozsik Péter

Szerkesztôbizottság:
Balázs Attila, Bóna László,
Fenyvesi Ottó (lapterv),
Jósvai Lídia, Kalapáti Ferenc,
Ladányi István, Radics Viktória,
Rajsli Emese

Képszerkesztô:
Jokesz Antal

Vendégszerkesztôk:
Mesés Péter és Pató Attila

 

 Kiadja az EX Symposion Alapítvány
Szerkesztôség:
Ányos u.1-3., 8200 Veszprém
Telefon: 88/328-776
Felelôs kiadó: Bozsik Péter
ISSN 1215-7546
(c) EX Symposion Alapítvány

Lapunk elektronikus megjelenését
a Soros Alapítvány támogatta.

Folyóiratunk kapható:
Budapesten:
Írók Könyvesboltja, Andrássy út 45.
Kulturtrade — Mûcsarnok Galéria
Szegeden: Sík Sándor Könyvesbolt, Oskola u. 27.
Veszprémben: Egyetemi Könyvesbolt, Egyetem u.
Szokoly Antikvárium, Szabadság tér 13.
A Veszprém Megyei Könyvtár Könyvesboltja
Pécsett: Pécsi Galéria, Széchenyi tér 1.
Írók Könyvesboltja, Király u. 21.