Klikkelj ide és írj levelet nekünk!
English version
PM adatbázis letöltése - 470K  
Kik állnak a PM mögött? 1997 elején Isten megengedte, hogy létrejöhessen a Dünamisz Szolgálat.E misszióstársaság fő célkitűzése, hogy elősegítse a biblikus
és minél hatékonyabb ifjúsági munkát a gyülekezetekben. Ebben a szolgálatban önkéntesek tevékenykednek a különböző területeken: vezetőképzés, ifjúságvezetői szaklap kiadása, klubmisszió, tinédzsermunka stb..Ez a kis stáb vállalta föl, hogy Magyarországon összegyűjti és elérhetővé teszi az ezt igénylő missziós szervezetek, alapítványok adatait a gyülekezetek, keresztény vezetők számára.
   
Miért jött létre a PM? A többéves szolgálat folyamán arra a meglátásra jutottunk, hogy Magyarországra, Istennek hála, az utóbbi időben nagyon nagy számban érkeztek külföldi missziós szervezetek és sok-sok magyar alapítású szervezet is létrejött. Ennek következtében sok kapacitás fölhalmozódott anyagi, ismeretbeli és missziós területeken. Ez az egyik oldal.

A másik oldalon ott vannak a gyülekezetek a maguk terveikkel, missziós programjaikkal és saját, néha bizony szűkös lehetőségeikkel. Ami a legmegdöbbentőbb, a két oldal, a fölhalmozódott potenciál és az égető szükség egyszerre van jelen. Ugyanis sokszor nincs kapcsolat a szükségben lévők, illetve a segíteni szándékozók között. Gyakran akár évek is eltelnek míg egy-egy szervezet valamilyen szintű kapcsolatrendszert ki tud építeni.

Ezt fölismerve határozták el a Dünamisz Szolgálat munkatársai, hogy létrehozzák a Partnerek a Misszióban elnevezésű kezdeményezést és ezzel megpróbálnak hidat építeni a szükségbenlévők és a segíteniakarók között.

   
Hogyan valósítja ezt meg 
a PM?
Az erre kész szervezetek adatait  összegyüjti,  összerendezi és  megjelentetve hozzáférhetővé teszi az érdeklődők számára.
   
Hogyan alakul a PM tevékenysége a jövőben? A tervek szerint a kiadott adatbázist folyamatosan felfrissítjük és újabb társaságok adataival kiegészítve újra megjelentetjük. Emellett körvonalazódik a nem messzi jövőben egy úgynevezett " Misszió EXPO " létrehozása is, ahol koncentráltan megteremtenénk a missziós szervezetek és az irántuk érdeklődők személyes találkozásának a  lehetőségét.
   
A PM elérhető: A Dünamisz Alapítvány címén. Itt lehet jelezni, ha valaki be kíván kerülni az adatbázisba, illetve szeretne hozzájutni az adatokhoz.  E-mail: dunamisz@matavnet.hu


English Version  
Who stands behind PM? At the beginning of 1997, God allowed Dünamisz Ministry to be established. This mission organization's main goal is to help churches with effective Biblical youth work. Volunteers work in this ministry in different areas: leadership training, publishing youth leader's newspaper, club programs, teen ministries etc. This little group took on the challenge of collecting and organizing data from willing mission agencies and foundations throughout Hungary. They are making it available to churches and Christian leaders.
   
Why was the PM established? During the last couple years of ministry, we observed that a large number of foreign mission organizations came to Hungary. Thank the Lord!  Several Hungarian mission agencies have been established. Therefore, there now exist an accumulation of resources and experiences.  This is one side.

On the other side, there are the churches with their plans, mission programs and own, sometimes reduced, opportunities. What is really shocking, is that the two sides, the accumulated potential and the burning needs are present at the same time. A lot of the time there isn't any connection between those who are in need and those who are willing to help.

Often, years pass until an organization can build a system of connections. Dünamisz Ministry realized this and decided to establish an initiative, called Partners in Mission. PM now tries to build a bridge between those who are in need and are willing to help.

   
How will PM carry this out? It will collect the data of those organizations that want to be involved, and arrange it on a floppy.  The goal is to have the data available to churches and Christian leaders on discs by December, 1998.
   
How will PM work in the future? According to the plan, the published database will be refreshed with new organizations' data every two years and republished.  Besides this, in the not to distant future, a Mission Expo is going to be established where personal meeting opportunities will be available to mission organizations and interested churches.
   
PM is reachable: Those interested in being on the database or receiving a copy of the disc may contact Dünamisz at their address.
Dünamisz Ministry Foundation
Békés, 5630. Durkó u. 22/1
Tel.: +36-66-415-429 
E-mail: dunamisz@matavnet.hu
   
Programs: Leaders' training
Club programs
Teen programs
Dünamisz news paper
   
Dünamisz ministries and other activities slide presentations
sound system management
studio work
- cassette and CD production
- Radio programs
- pantomime music
- piano tuning